Pályázati felhívás

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

2018. évre az Orosháza város közigazgatási területén helyi védelem alá helyezett épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére

Orosháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 30/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: Rendelet/ alapján.

Az Önkormányzat a Rendelet hatálya alá tartozó, helyi védelem alatt álló épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére – Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendeletében a 2. Tájékoztató tábla I. Általános közszolgáltatás fejezet 40. értékvédelmi rendelet támogatása sor terhére biztosított keret terhére – értékvédelmi támogatást (továbbiakban: támogatás) biztosít.

A helyi védelem alatt álló épületek fenntartása és állagmegóvása a tulajdonos kötelessége. A tulajdonos pályázat útján az Önkormányzattól utófinanszírozással működő, vissza nem térítendő támogatást igényelhet a Rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek értékőrző felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeinek részbeni fedezésére.

Támogatásban csak annak a helyi védettség alatt álló épületnek a tulajdonosa részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz megfelelő önrésszel rendelkezik és a felújítás, rekonstrukció a Rendelet 8. alcímében leírt szakmai szempontoknak megfelel. Önrészként készpénz, hitel, illetve a már elvégzett munkák számlával igazolt összege vehető figyelembe.

 

Pályázati feltételek:

Helyi védelem alatt álló épületek vonatkozásában az alábbi építési munkálatok esetében nyújtható támogatás:
–     közterületről látható homlokzati felújításokra;
–     épületkárosodások megelőzésére, megszűntetésére;
–     eredeti állapot helyreállítására irányuló felújítási munkálatokra;

Pályázni csak a Rendelet hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatban lehet, amennyiben azok a Rendeletben meghatározott szakmai szempontoknak megfelelnek.

A meghirdetett határidőn túl érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor, azokat az Orosházi Polgármesteri Hivatal a pályázónak visszaadja.

Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és/vagy jogi személyek, akiknek Önkormányzat felé köztartozása áll fenn.

Helyi védelem alatt álló épületek felújítására önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja, továbbá a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

Nem adható támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ebben az esetben a már megítélt támogatás visszafizetendő.

Egy épületre 5 éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni.
Ha helyi védelem alatt álló épület felújítása építésügyi hatósági, vagy településképi engedélyhez kötött, akkor a támogatás csak a hatósági engedély megléte vagy beszerzése után folyósítható a nyertes beruházásokra.

Pályázók köre:
A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes és/vagy jogi személy nyújthat be, akinek az épület, épületrész a tulajdonában van.

Támogatási forma:
Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási összeg:
A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg 50%-a, de maximum bruttó 1 000.000 Ft.

Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendeletében a 2. Tájékoztató tábla I. Általános közszolgáltatás fejezet 40. értékvédelmi rendelet támogatása sor terhére biztosított összesen 1.500.000,- Ft áll rendelkezésre.

Pályázati követelmények:

  • A pályázat benyújtására űrlapon van lehetőség.
  • A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk és szükséges űrlapok az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 10. irodájában, Dr. Kóródi Attilánál igényelhetők, illetve jelen felhívás mellékleteként letölthetőek.

Formai követelmények: 1 példányban, A/4 formátumban, fénymásolható formában és minőségben. A pályázati űrlap további lapokkal is bővíthető.

A pályázati űrlaphoz mellékelni kell:

–              a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és  a tervezett kivitelezési munka kezdő és befejező időpontja,
–              a tervezett munka megvalósítását szolgáló részletes tételes költségvetését,
–              pályázati űrlap 1. , 2. , illetve 3. számú mellékletében kért dokumentumokat,
–              Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti nyilatkozatot (jelen pályázati felhívás 2. számú melléklete)

Lehetőség szerint a pályázati űrlapokat és mellékleteket elektronikus adathordozón is kérjük benyújtani, az így benyújtott pályázatok elsőbbséget nem élveznek, az elbíráláshoz szükséges sokszorosítást könnyítik meg.

A pályázatok benyújtása:
A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzetten, az Orosházi Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. Postán beérkező küldeménynél a borítékon fel kell tűntetni a „Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása” feliratot.
A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, elbírálásukra 2018. szeptemberében kerül sor. A 2018. augusztus 31-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázatok megvalósításának módja:
A benyújtott pályázatokról a Főépítész szakmai állásfoglalást alkot, majd a pályázatokat az Önkormányzat Társadalmi kapcsolatok Bizottsága értékeli, és javaslata alapján a Képviselő-testület ítéli oda a támogatást.
A döntésről a pályázók a döntést követő 30 munkanapon belül írásban értesítést kapnak.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kell kötni.

A nyertes pályázó a pályázat elbírálásától számított 1 éven belül köteles elvégezni a helyreállítási, felújítási munkálatokat, elszámolni a költségekkel. A munkálatok elvégzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi a pályázathoz beadott dokumentáció és költségvetés alapján, a kiállított eredeti számlák egyidejű bemutatása mellett, melyről jegyzőkönyv készül.

A támogatásban részesített pályázatok elszámoltatásának rendszere:
A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást kell készítenie, a fejlesztést fényképpel is be kell mutatni.
A támogatás odaítélése esetén a pályázó nyilatkozattal vállal kötelezettséget a támogatás rendeltetésszerű felhasználására, annak meghiúsulása esetén az összeg visszafizetendő.
A pályázat elbírálásától számított 1 éven belül a munkát be kell fejezni. A munkaterv szerinti elvégzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati elszámolása során csak azokat az építési munkálatokat tudjuk elfogadni, amelyeket a vonatkozó jogszabályok betartása mellett végeztek el.

Orosháza, 2018. március 28.

Dávid Zoltán
polgármester[/vc_column_text][vc_button title=”Átláthatósági nyilatkozat” target=”_blank” color=”wpb_button” icon=”none” size=”btn-large” href=”/wp-content/uploads/egyeb/20180328/atlathatosagi_nyilatkozat_aktualizalt_vegleges-2.doc”][vc_button title=” 1. számú melléklet ” target=”_blank” color=”wpb_button” icon=”none” size=”btn-large” href=”/wp-content/uploads/egyeb/20180328/melleklet1.doc”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

Letöltés (DOC, 24KB)

Letöltés (DOC, 24KB)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux