Pályázati felhívás Országos Értékvadászatra

A Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Országos Értékvadászat címmel pályázatot hirdet!

A pályázat célja:
A TÉKA projekt keretében célunk a különböző társadalmi csoportokat célzó mozgósítás, tevékeny értékőrző, értékmentő együttműködésre ösztönzés. A magánszemélyeket és helyi közösségeket tájértékek gyűjtésére, megismertetésére és megőrzésük elősegítésére hívjuk.

Pályázati kategóriák, és résztvevők:

Az “Értékvadászat” országos akcióban helyi közösségek, iskolák, intézmények, civil szervezetek – azaz csapatok –, valamint magánszemélyek vehetnek részt.

Az (1) kategóriában magánszemélyek,a(2) kategóriában magánszemélyek és csapatok nyújthatják be pályaműveiket.

(1) Víz és tájérték kategória:
Két egyedi tájérték típus, a gémeskutak és a forrásfoglalások országos gyűjtésére irányuló akció, amelynek a célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk az ország gémeskútjairól és forrásfoglalásairól (a forrás vizét feltáró és összegyűjtő műtárgyakról), számukról, használatukról és kialakítási módjukról, esztétikai értékükről.

Díjazzuk

  1. a legtöbb gémeskútról hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót benyújtó versenyzőket,
  2. a legtöbb forrásfoglalásról hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót benyújtó versenyzőket,
  3. a legszebb, legérdekesebb gémeskútról hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót benyújtó versenyzőket,
  4.  a legszebb, legérdekesebb forrásfoglalásról hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót benyújtó versenyzőket.

Ebben a kategóriában magánszemélyek jelentkezését várjuk!
A dokumentáció 2010. május 15-étől tölthető fel a www.tajertektar.hu oldalra.
(A pályázattal kapcsolatban információ kapható az ertekvadasz@gmail.com email címen.)

(2) Területi kategória:
A területi kategóriát csapatok és magánszemélyek számára hirdetjük meg. A csapatokat alkothatják például iskolai osztályok, szakkörök, intézmények, klubok, civil szervezetek, vallásos közösségek, baráti körök, maximálisan 20 fővel (teljes iskolai osztályok abban az esetben is részt vehetnek a versenyen, ha az osztálylétszám meghaladja a 20 főt) A versenyben a cél a csapatok környezetében – települési, illetve legfeljebb kistérségi szinten – található tájértékek minél teljesebb körű felmérése (ami kiváló témája lehet például iskolai kirándulásoknak, táboroknak, közösségi programoknak is), valamint javaslatok tétele a feltárt táji értékek egy részének vagy egészének értékőrző, értékteremtő hasznosítására.

Ebben a kategóriában két szempont szerint részesülnek kétféle díjban a csapatok:

  1. a legtöbb tájértékről nyújtanak be hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót,
  2. a legjobb (legötletesebb, ugyanakkor megvalósítható) értékőrző, értékteremtő hasznosításra irányuló javaslatot nyújtják be.

Ebben a kategóriában résztvevő azon magánszemélyek részesülnek díjazásban, akik a következő két feltételnek együttesen megfelelnek:

  1. a legtöbb tájértékről nyújtanak be hiánytalanul kitöltött adatlapot és sajátkészítésű fotót, és reális, megvalósítható értékőrző, értékteremtő hasznosításra irányuló javaslatot nyújtanak be.

Ebben a kategóriában az a cél is benne foglaltatik, hogy a települések és kistérségek önkormányzatai is megkapják a felmérési adatokat és az értékek megőrzésére, értékőrző, értékteremtő hasznosítására irányuló javaslatokat, ezért a munka eredményeit a helyi önkormányzatukhoz/kistérségi társulás vezetőjéhez is el kell juttatniuk elektronikus formában (e-mailen), hogy azt felhasználhassák, amely a később meghirdetésre kerülő, önkormányzatoknak és kistérségeknek szóló akcióban (Tájértékverseny).

Miért érdemes részt venni az akcióban?
Az akcióban résztvevők hozzájárulnak hazánk és a helyi környezet, tájegység természeti és kulturális értékeinek számbavételéhez és megőrzéséhez. Részvételük által ismertté és remélhetőleg elismertebbé válnak a különböző tájértékek, ezzel erősítve a helyi táji identitást, kultúrát és gazdagságot.

Nyeremények:
A győztes magánszemélyek értékes fényképezőgép és kulturális értékekben gazdag térségben található hétvégi szálláslehetőség közül választhatnak. A győztes csoportok pedig több vonzó nemzeti parki környezetben található hétvégi szállás lehetőség közül választhatnak.

A részvételhez regisztráció szükséges, amelyet a www.tajertektar.hu oldalon 2010. július 31-ig lehet megtenni.

A pályázat benyújtására: 2010. augusztus 30-áig van lehetőség.

További információk a www.tajertektar.hu oldalon találhatók.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux