Tájékoztatás a vendéglátói egységek, üzletek üzemeltetői részére a közterület-használat szabályairól

Amennyiben Orosháza Város Önkormányzatánál 2020. évben már nyújtott be közterület – használati hozzájárulás iránti kérelmet:

Az érintett vendéglátói egységek, üzletek tájékoztatást kaptak a 27/2020. (III.25) Polgármesteri határozatban foglaltakról. A határozat szerint azon érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkezők részére, akik a veszélyhelyzettel összefüggő korlátozások miatt a közterületet nem tudják használni, a megfizetett díjnak a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig terjedő része időarányosan visszafizetésre kerül. Ez az időtartam, 2020. március 25. napjától vette kezdetét. A díjvisszatérítés feltétele, hogy a megadott elérhetőségek egyikén előzetesen írásban bejelentésre került, hogy mely időszakban nem vette igénybe a közterületet. A bejelentésben foglaltak igazolása a bejelentőt terheli. Abban az esetben, amennyiben Ön a tájékoztatót megkapta, de ilyen bejelentés nem érkezett, a díj időarányos visszatérítésére 2020. március 25. és 2020. május 4. napja között nem jogosult. május 4. napjától 2020. szeptember 1. napjáig a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján nincs közterület-használati díjfizetési kötelezettség, így az erre az időszakra megfizetett díj összege a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül visszafizetésre kerül.

Amennyiben Orosháza Város Önkormányzatánál 2020. évben még nem nyújtott be Közterület – használati hozzájárulás iránti kérelmet:

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 5. § 3. bekezdés értelmében a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. május 04. napjától – 2020. szeptember 01. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. Tájékoztatom továbbá arról, hogy az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről szóló, 12/2015. (V. 27.) számú önkormányzati rendelete meghatározza, hogy a közterületet a rendeltetéstől eltérően használni – a  jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehet. (Még a fenti, kormányrendeletben leírt közterület-használati díjmentesség mellett is.) Amennyiben tehát az Ön kereskedelmi egységénél, üzleténél, terasz vagy vendéglátó előkert működtetése céljából közterületet kíván igénybe venni, vagy a közeljövőben ezt tervezi, abban az esetben szíveskedjen hivatalunkat felkeresni a településképi eljárás lefolytatása-, valamint közterület-használati hozzájárulás megkötés részleteinek tisztázása érdekében, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda ügyintézője: Vidovenyecz Szandra
Orosházi Polgármesteri Hivatal, „A” épület, II. emelet 11. iroda (telefon: 06-68/514-284)

Igazgatási Iroda, Közterület-felügyelet,
Orosházi Polgármesteri Hivatal, „B” épület, I. emelet, Közterület-felügyelet iroda (telefon: 06-68/514-248).

 

A hiánytalanul benyújtott kérelem alapján a helyi rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén a közterület-használat engedélyezésre kerül, melyben rendelkezés történik a 2020. május 4. és 2020. szeptember 1. napja közötti időszak díjmentességéről.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux