Tájékoztatás Európai Parlament tagjainak – tagdelegálással kapcsolatban

Tájékoztatás Európai Parlament tagjainak választásán országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba és szavazatszámláló bizottságba történő tagdelegálással kapcsolatban

Tisztelt Jelölő Szervezetek!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. §-a lehetővé teszi a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek részére, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba és a helyi választási bizottságba egy-egy tagot, míg a szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba két-két tagot delegáljon. A Ve. 29. § értelmében közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.
A Ve. 30. § kimondja, hogy a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél (Orosházi Helyi Választási Iroda, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) kell bejelenteni legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon, azaz legkésőbb 2014. május 09. napján 16:00 óráig, amely határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét (több utónév esetén a személyi okmányban szereplő összes utónevet), magyarországi lakcímét (ez a régi nevén ún. állandó lakcím) és személyi azonosítóját.

A bejelentéssel kapcsolatban felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy Orosházán kizárólag az orosházi székhelyű bizottságokba van lehetőségük tagokat megbízni, a más településeken működő bizottságokba történő delegálásokat az adott településeken kell megtenniük.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok Orosháza esetében elérhetők a www.oroshaza.hu választás 2014 ikon alatt.

Orosházi Helyi Választási Iroda

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux