Tájékoztatás zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetéssel kapcsolatban

Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos jogszabályi változások következtében 2015. december 01. napjától az ingatlan tulajdonos 2016. december 31. napjáig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. A jogszabály tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges.

Miután az új zártkerti szabályozással ezek az ingatlanok kikerülhetnek a földtörvény hatálya alól, ezáltal a nem eredeti céljuknak megfelelően használt zártkerti ingatlanok a tényleges funkciójuknak (pl. lakóingatlan, üdülő) megfelelően vehetnek részt az ingatlanforgalomban. Ennek következtében a zártkerti ingatlanok adásvételének ügyintézési ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhetővé és eladhatóvá válnak, azonban az ingatlantulajdonos már nem tudja a termőfölddel járó kedvezményeket – haszonbérbeadás, földalapú támogatás – érvényesíteni.

A jogszabályváltozások értelmében a zártkerti ingatlan egy meghatározott részére is kérhető a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése. Ehhez feltételként csupán a zártkerti ingatlan megosztása szükséges. Fontos tudni, hogy nem csak a felépítménnyel (pl. gazdasági épülettel) rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a felépítmény nélkülit is. A különbség csak annyi, hogy a felépítménnyel rendelkező esetében a zártkerti művelés alól kivett terület mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellegét is feltüntetik az ingatlan-nyilvántartásban.

Tekintettel arra, hogy az átminősítés az építéshatósági eljárás alapfeltétele, így akinek építési szándéka van a jövőben, úgy annak célszerű ezt az eljárást lefolytatni. Ezt a tulajdonos a fent megjelölt időszakban díjmentesen megteheti azzal, hogy a soron kívüli eljárásért ingatlanonként 10.000,- Ft díjat kell fizetni.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földhivatali osztályánál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ honlapról „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell (kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges). A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fentiek szerinti lehetőséggel csak 2016. december 31-éig élhetnek a zártkerti ingatlanok tulajdonosai. Jogvesztő határidő lévén, akik nem minősíttetik át határidőn belül ingatlanjukat, később ezt már nem tehetik meg, így számukra marad a kifüggesztéssel és elővásárlási joggyakorlással járó hosszadalmas jóváhagyási procedúra.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
Orosháza, 2016. február 15.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Letöltés (PDF, 116KB)

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux