Tájékoztató a kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

[vc_row][vc_column][vc_column_text]


Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési, üzemeltetési/fennmaradási

és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetési eljárása bírság nélküli kérelmezési határidejének meghosszabbításáról
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, mely alapján az engedély nélkül vagy attól eltérően fúrt vagy ásott kutakra a fennmaradási (és üzemeltetési) engedély kérelmek vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül történő benyújthatóságának határideje 2018. december 31-ről, 2020. december 31-re változott.
Az elfogadott módosítás 2019. január 1-jén lép hatályba.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_accordion active_tab=”false”][vc_accordion_tab title=”Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás”][vc_column_text]A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

 

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni. A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

 A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– A fennmaradási engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás”][vc_column_text]A vízjogi létesítési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– A fennmaradási engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles

 

A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A fúrás csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg! A kivitelezőnek a fúrás megkezdése előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a hatóságot. A kút kivitelezési munkáit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivitelező végezheti. A kivitelezés megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek az engedélyező hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás”][vc_column_text]

A vízi létesítmény használatához/fennmaradásához vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.

A létesítési engedély alapján megépített, de üzemeltetési engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen.

A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– A fennmaradási engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárás”][vc_column_text]

A vízjogi megszüntetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet III. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
– Az engedélyezési eljárás 3.000 Ft illetékköteles

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már használaton kívüli vízilétesítmény szabályos eltömedékelésére.

Érintett jogszabályok:

  • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
  • 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
  • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
  • 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux