Tájékoztató a nyári napköziről

Tisztelt Szülő!

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen élő azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudjuk megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást, előzetes igénybejelentés alapján, valamint az oktatási intézmények (fenntartótól függetlenül) nyári ügyelet ellátására nem lesznek kötelezettek.

 

A felvétel során előnyt élveznek azok a gyermekek, akik esetében mindkét szülő vagy egyedülálló szülő dolgozik és nem tudja gyermeke felügyeletét ellátni.

 A tábor tervezett maximális létszáma 80 fő, ennek elérése után több gyermeket felvenni nem tudunk.

A napközis foglalkozások 2020. június 29. és augusztus 14. között, heti ciklusokban, hétköznapokon 800 – 1600 óra között biztosítottak. A ciklusok a következők: 

  • június 29 – július 3.
  • július 6 – július 10.
  • július 13 – július 17.
  • július 20 – július 24.
  • július 27 – július 31.
  • augusztus 3 – augusztus 7.
  • augusztus 10 – augusztus 14.

A nyári napközi igénybe vétele esetén az étkezésért (ellátás) fizetni kell a szülőknek a mindenkori kedvezményes/ingyenes jogosultsági feltételeket alapul véve. A napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja: 572,- Ft/fő/nap, aki csak ebédet kér, annak 343,- Ft/fő/nap az étkezés díja, SPÉKÓ teljes ellátás 1690,- Ft/fő/nap mely összegeket szükséges előzetesen megfizetni a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, mint az étkezést biztosító számára.

A táborban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő erre vonatkozó nyilatkozatát (2. sz. melléklet mely átvehető az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról), legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás vezetőjének át kell adni.

Amennyiben gyermeke időközben megbetegszik, vagy távol marad, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze telefonon a napközis nevelőnek az adott nap reggel 9 óráig, de csak a bejelentést követő második naptól van lehetőség az étkezési térítési díj jóváírására, ill. visszafizetésére.

A nyári napközi helyszíne az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.

A nyári napközivel kapcsolatos további tájékoztatás Patyi Gábor oktatási-, kulturális és sport referensnél kérhető telefonon a 68/514-251 számon. A Tájékoztató és annak mellékletei, a Jelentkezési lap (1. sz. melléklet), szülői nyilatkozat (2 sz. melléklet), valamint a Házirend (3. sz. melléklet), adatvédelmi nyilatkozat (4. sz. melléklet), munkáltatói nyilatkozat (5. sz. melléklet) átvehetők napközben az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról is.

Tisztelt Szülő!

Amennyiben igénybe kívánja venni gyermeke részére a nyári napközis ellátást, úgy szíveskedjen kitölteni a jelen tájékoztató mellékletét képező

Jelentkezési lapot (1. sz. melléklet),
adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot (4. sz. melléklet)
munkáltatói nyilatkozat (5 sz. melléklet)
– étkezési kedvezmény jogosultságának alátámasztására szolgáló igazolásokat (amennyiben a jelentkezési lapon bejelölésre került)

 

A fenti mellékleteket aláírásával ellátva legkésőbb 2020. június 17-én 16 óráig benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 18. irodájába vagy a jegyzői titkárságra (I. emelet 5. számú iroda).

A Szülői nyilatkozatot (2. sz. melléklet) leadni – legkorábban a táborozás megkezdésének időpontját megelőző 4 nappal lehet – legkésőbb táborozás megkezdésének reggelén kell a helyszínen.  A táborba történő felvétel eredményéről értesítést küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre.  A táborba felvételt nyert gyermekek szülei részére a táborral kapcsolatban értekezletet tartunk, amelynek helye és időpontja: 2020. június 22. 17,00 óra Orosházi Polgármesteri hivatal I. emelet nagy tanácsterem. Itt kerül kiosztásra az étkezési díj befizetéséhez szükséges postai szelvény.

 

Orosháza, 2020. június 5.

Dávid Zoltán
polgármester

Letölthető nyomtatványok
Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux