Tájékoztató a nyári napköziről

Tisztelt Szülő!

 

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudjuk megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást, előzetes igénybejelentés alapján, valamint az oktatási intézmények (fenntartótól függetlenül) nyári ügyelet ellátására nem lesznek kötelezettek.

A felvétel során előnyt élveznek azok a gyermekek, akik esetében mindkét szülő vagy egyedülálló szülő a tábor igénybevételének időpontjában dolgozik és nem tudja gyermeke felügyeletét ellátni.

A tábor tervezett maximális létszáma 60 fő, ennek elérése után több gyermeket felvenni nem tudunk.

A napközis foglalkozások 2023. július 3. és július 28. között, heti ciklusokban, hétköznapokon 800 – 1600 óra között biztosítottak. A ciklusok a következők:

 

  1. július 3 – július 7.
  2. július 10 – július 14.
  3. július 17 – július 21.
  4. július 24 – július 28.

 

A nyári napközi igénybe vétele esetén az étkezésért (ellátás) fizetni kell a szülőknek a mindenkori kedvezményes/ingyenes jogosultsági feltételeket alapul véve. A napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja: 2.610,- Ft/fő/nap, aki csak ebédet kér, annak 1.690,- Ft/fő/nap az étkezés díja, speciális teljes ellátás (tej-, tojás-, glutén-, laktóz- és szójamentes) 3.058,- Ft/fő/nap mely összegeket szükséges előzetesen megfizetni a Prizma Junior Kft., mint az étkezést biztosító számára.

Speciális ellátás esetén az igényléshez szükséges csatolni 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 2. § 22. pontjának megfelelő, egy évnél nem régebbi szakorvosi javaslat (endokrinológus, gasztroenterológus, allergológus, diabetológus).  Azon gyerekek esetében, akik számára a speciális étkezést már év közben a Prizma Junior Kft. biztosítja, nem szükséges a fenti dokumentumok benyújtása, hiszen adatai a szolgáltató adatbázisában már szerepelnek.

A táborban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő erre vonatkozó nyilatkozatát (2. sz. melléklet mely átvehető az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról), legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás vezetőjének át kell adni.

Amennyiben gyermeke időközben megbetegszik, vagy távol marad, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze telefonon a napközis nevelőnek az adott nap reggel 9 óráig, de csak a bejelentést követő második naptól van lehetőség az étkezési térítési díj jóváírására, ill. visszafizetésére.

A nyári napközi helyszíne az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2.)

A nyári napközivel kapcsolatos további tájékoztatás Patyi Gábor oktatási-, kulturális és sport referensnél kérhető telefonon a 68/514-251 számon. A Tájékoztató és annak mellékletei, a Jelentkezési lap (1. sz. melléklet), szülői nyilatkozat (2 sz. melléklet), valamint a Házirend (3. sz. melléklet), adatvédelmi nyilatkozat (4. sz. melléklet), munkáltatói nyilatkozat (5. sz. melléklet) átvehetők napközben az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról is.

 

Tisztelt Szülő!

Amennyiben igénybe kívánja venni gyermeke részére a nyári napközis ellátást, úgy szíveskedjen kitölteni a jelen tájékoztató mellékletét képező

 

Jelentkezési lapot (1. sz. melléklet),

adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot (4. sz. melléklet)

munkáltatói nyilatkozat (5 sz. melléklet)

– étkezési kedvezmény jogosultságának alátámasztására szolgáló igazolásokat (amennyiben a jelentkezési lapon bejelölésre került)

 

A fenti mellékleteket aláírásával ellátva legkésőbb 2023. június 22-én 16 óráig benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 18. irodájába vagy a jegyzői titkárságra (I. emelet 5. számú iroda).

A Szülői nyilatkozatot (2. sz. melléklet) leadni – legkorábban a táborozás megkezdésének időpontját megelőző 4 nappal lehet – legkésőbb táborozás megkezdésének reggelén kell a helyszínen.

A táborba történő felvétel eredményéről értesítést küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre. Kérjük pontos és olvasható kitöltését!

A táborba felvételt nyert gyermekek szülei részére a táborral kapcsolatban értekezletet tartunk, amelynek helye és időpontja: 2023. június 26. 17,00 óra Orosházi Polgármesteri hivatal I. emelet nagy tanácsterem. Itt kerül kiosztásra az étkezési díj befizetéséhez szükséges postai szelvény.

 

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux