Tájékoztató a nyári napköziről

TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI NAPKÖZIRŐL

Tisztelt Szülő!

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen élő azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudjuk megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást, előzetes igénybejelentés alapján.

A nyári napközis ellátás azon gyermek részére vehető igénybe:

  • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy
  • akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, vagy
  • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni, vagy
  • akinek mindkét szülője vagy egyedülálló szülője dolgozik, és szabadság terhére nem tudja gyermeke felügyeletét ellátni.

A napközis foglalkozások 2017. július 3. és július 28. között, heti ciklusokban, hétköznapokon 800 – 1600 óra között biztosítottak. A ciklusok a következők:

  • 1. 2017. július 3-7.
  • 2. 2017. július 10-14.
  • 3. 2017. július 17-21.
  • 4. 2017. július 24-28.

A nyári napközi igénybe vétele esetén az étkezésért (ellátás) fizetni kell a szülőknek a mindenkori kedvezményes/ingyenes jogosultsági feltételeket alapul véve. A napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja: 514,- Ft/fő/nap, aki csak ebédet kér, annak 312,- Ft/fő/nap az étkezés díja, mely összegeket szükséges előzetesen megfizetni a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, mint az étkezést biztosító számára.

A táborban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő erre vonatkozó nyilatkozatát (2. sz. melléklet mely az iskolában vehető át), legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás vezetőjének át kell adni.

Amennyiben gyermeke időközben megbetegszik, vagy távol marad, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze telefonon a napközis nevelőnek az adott nap reggel 9 óráig, de csak a bejelentést követő második naptól van lehetőség az étkezési térítési díj jóváírására, ill. visszafizetésére.

A nyári napközi helyszíne az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza, Eötvös tér 2.

A nyári napközivel kapcsolatos további tájékoztatás Patyi Gábor oktatási-, kulturális és sport referensnél kérhető telefonon a 68/514-251számon.

 

Tisztelt Szülő!

Amennyiben igénybe kívánja venni gyermeke részére a nyári napközis ellátást, úgy szíveskedjen kitölteni a jelen tájékoztató mellékleteként megküldött jelentkezési lapot és azt aláírásával ellátva legkésőbb 2017. június 12-én reggel visszaküldeni gyermekével az osztályfőnök részére.

Orosháza, 2017. május 22.

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester
[box]

Letölthető dokumentumok

A tájékoztató, a jelentkezési lap és melléklete  az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján is elérhető.[/box]

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux