Tájékoztató a nyári napköziről

Tisztelt Szülő!

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudjuk megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást, előzetes igénybejelentés alapján, valamint az oktatási intézmények (fenntartótól függetlenül) nyári ügyelet ellátására nem lesznek kötelezettek.

A felvétel során előnyt élveznek azok a gyermekek, akik esetében mindkét szülő vagy egyedülálló szülő a tábor igénybevételének időpontjában dolgozik és nem tudja gyermeke felügyeletét ellátni.

A tábor tervezett maximális létszáma 80 fő, ennek elérése után több gyermeket felvenni nem tudunk.

A napközis foglalkozások 2021. július 5. és július 30. között, heti ciklusokban, hétköznapokon 800 – 1600 óra között biztosítottak. A ciklusok a következők:

1. július 5 – július 9.
2. július 12 – július 16.
3. július 19 – július 23.
4. július 26 – július 30.

A nyári napközi igénybe vétele esetén az étkezésért (ellátás) fizetni kell a szülőknek a mindenkori kedvezményes/ingyenes jogosultsági feltételeket alapul véve. A napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja: 572,- Ft/fő/nap, aki csak ebédet kér, annak 343,- Ft/fő/nap az étkezés díja, SPÉKÓ teljes ellátás 1950,- Ft/fő/nap mely összegeket szükséges előzetesen megfizetni a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, mint az étkezést biztosító számára.

A táborban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő erre vonatkozó nyilatkozatát (2. sz. melléklet mely átvehető az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról), legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás vezetőjének át kell adni.

Amennyiben gyermeke időközben megbetegszik, vagy távol marad, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze telefonon a napközis nevelőnek az adott nap reggel 9 óráig, de csak a bejelentést követő második naptól van lehetőség az étkezési térítési díj jóváírására, ill. visszafizetésére.

A nyári napközi helyszíne az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4.

A nyári napközivel kapcsolatos további tájékoztatás Patyi Gábor oktatási-, kulturális és sport referensnél kérhető telefonon a 68/514-251 számon. A Tájékoztató és annak mellékletei, a Jelentkezési lap (1. sz. melléklet), szülői nyilatkozat (2 sz. melléklet), valamint a Házirend (3. sz. melléklet), adatvédelmi nyilatkozat (4. sz. melléklet), munkáltatói nyilatkozat (5. sz. melléklet) átvehetők napközben az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról is.

Tisztelt Szülő!

Amennyiben igénybe kívánja venni gyermeke részére a nyári napközis ellátást, úgy szíveskedjen kitölteni a jelen tájékoztató mellékletét képező

– Jelentkezési lapot (1. sz. melléklet),

– adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot (4. sz. melléklet)

– munkáltatói nyilatkozat (5 sz. melléklet)

– étkezési kedvezmény jogosultságának alátámasztására szolgáló igazolásokat (amennyiben a jelentkezési lapon bejelölésre került)

A fenti mellékleteket aláírásával ellátva legkésőbb 2021. június 24-én 16 óráig benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 18. irodájába vagy a jegyzői titkárságra (I. emelet 5. számú iroda).

A Szülői nyilatkozatot (2. sz. melléklet) leadni – legkorábban a táborozás megkezdésének időpontját megelőző 4 nappal lehet – legkésőbb táborozás megkezdésének reggelén kell a helyszínen.

A táborba történő felvétel eredményéről értesítést küldünk a jelentkezési lapon megadott email címre.

A táborba felvételt nyert gyermekek szülei részére a táborral kapcsolatban értekezletet tartunk, amelynek helye és időpontja: 2021. június 29. 17,00 óra Orosházi Polgármesteri hivatal I. emelet nagy tanácsterem. Itt kerül kiosztásra az étkezési díj befizetéséhez szükséges postai szelvény.

Letölthető Nyomtatványok:

Jelentkezési lap nyári napközi 2021 1. sz. melléklet
Szülői nyilatkozat 2 sz melléklet
Házirend 3. sz. melléklet
Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 4. sz. melléklet.
Munkáltatói nyilatkozat 5. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ A NYÁRI NAPKÖZIRŐL 2021

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux