Telefonkönyvtelefonkönyv

Dr. Ökrösné Dr. Mészáros Ágnes

Tisztség: Hatósági ügyintéző
Szervezeti Egység: Általános Igazgatási Osztály
Ügytípusok, szakterületek:
  • az Általános Igazgatási Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezetek, előterjesztések, beszámolók, szerződések előkészítése, ezekkel kapcsolatban a Képviselő-testület és Bizottságai ülésein való részvétel
  • statisztikai, adatszolgáltatási feladatok
  • az Általános Igazgatási Osztállyal kapcsolatos adatok, információk frissítése az Önkormányzat honlapján
  • birtokvédelmi ügyek
  • a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén eljárás lefolytatása
  • a Képviselő-testület részére előterjesztés készítése a közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet szerint a településrész név megállapítása, a közterület elnevezése, az elnevezés megváltoztatása tárgyában
  • a használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a beérkezett kérelmek megvizsgálása, előterjesztés készítése a soron következő Képviselő-testületi ülésre, döntéshozatal céljából
  • a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Román Nemzetiségi Önkormányzat működésének segítése
  • távollétében helyettesíti Huszárik – Rusznák Petra hatósági ügyintézőt

 

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A. épület, földszint 2. számú iroda
Telefon: 68/514-258
Fax: 68/411-545
E-mail: okrosne.m.agnes@oroshaza.hu