Telefonkönyvtelefonkönyv

Dobróka Ágnes

Tisztségek: jegyzőkönyv-vezető
Szervezeti Egység: Titkárság


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • A Képviselő-testület működésével kapcsolatban: jelenléti ívet készít; részt vesz a Képviselő-testület ülésein és elkészíti az ülés jegyzőkönyvét; elkészíti és kiadja a határozat-kivonatokat; részt vesz minden egyéb szükséges adminisztrációban.
  • Jegyzőkönyvet, feljegyzést készít a jegyző és az aljegyző által összehívott értekezletekről, megbeszélésekről, intézkedésüknek megfelelően.
  • A számítógépes nyilvántartási rendszeren feldolgozza a képviselő-testület határozatait, azokat nyilvántartja.
  • A Média Kft. felé továbbítja a Képviselő-testület nyilvános ülésein hozott határozatait a honlapon történő közzététel céljából.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a közvetlenül az aljegyző irányítása alá tartozó csoportok feladatkörébe tartozó határozatok végrehajtását. A jegyző és az aljegyző igénye szerint a határozatok nyilvántartása alapján kimutatást készít minden szervezeti egység tekintetben azokról a határozatokról, melyek végrehajtásáról a nyilvántartás nem tartalmaz adatot.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A épület, I. emelet, 8. iroda
Telefon: 68/514-215
Fax: 68/411-545
E-mail: dobroka.agnes@oroshaza.hu