Telefonkönyvtelefonkönyv

dr. Krámli Tamás

Tisztségek: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályvezető-helyettes
Szervezeti Egység:Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • Jogügyletek megkötésének előkészítése, szerződés tervezetek készítése, véleményezése, jóváhagyása.
 • Testületi előterjesztések készítése, valamint a Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály által készített előterjesztések jogi véleményezése és jóváhagyása, igény szerint jogi állásfoglalás készítése, tanácsadás.
 • Koordinálja az osztály bizottsági és testületi előterjesztéseinek szakszerű és határidőre történő elkészítését, társirodákkal történő egyeztetését.
 • A Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály által Orosháza Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján készített ajánlatkérések, bontási jegyzőkönyvek jogi véleményezése, jóváhagyása, ennek keretében megkötendő szerződések elkészítése, illetve jogi véleményezése, jóváhagyása.
 • A Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztályhoz érkezett beadványok, megkeresések teljesítéséhez szükséges jogi állásfoglalás készítése, válaszküldemények elkészítése.
 • Részt vesz az osztály több szakterületét érintő feladatainak koordinálásában, esetmegbeszéléseken, megoldási javaslat kidolgozásában.
 • Részt vesz az osztály ügyintézői teljesítményértékelésének elkészítésében.
 • Elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírását.
 • Gondoskodik a helyi közlekedéssel, a közterületekkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok jogi jellegű irányításáról, koordinálásáról.
 • Biztosítja a város (település) fejlesztési és rendezési feladatok (rendezési és szabályozási tervek) osztály általi ellátását.
 • Gondoskodik az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzatában az Osztály részére megállapított egyéb közérdekű adatok közzétételéről.
 • Biztosítja az informális kapcsolatot az Orosháza és térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással.
 • Közreműködik a Térségi Ivóvízminőség-javító projekt megvalósulása érdekében az Orosháza és térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásában.
 • Elkészíti, illetve beszerzi az önkormányzat, mint fenntartó/tulajdonos által adandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat.
 • Közreműködik a közbeszerzési terv összeállításában.
 • Közreműködik az éves beruházás-statisztikai jelentés elkészítésében.
 • A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos koordináló, egyeztető, előkészítő és jogi közreműködés az alábbiak szerint:
  • a közbeszerzési tanácsadóval kapcsolat felvétele és egyedi megbízási szerződés előkészítése,
  • a bíráló bizottság javaslata alapján polgármesteri döntést követően intézkedés az eljárás indítása iránt,
  • bíráló bizottság javaslatának továbbítása a polgármester részére,
  • szerződések aláírásra történő előkészítése,
  • éves közbeszerzési terv összeállításának és módosításának koordinálása, valamint közzétételéről való gondoskodás,
  • az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közzétételi Szabályzata különös közzétételi listájában a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok közzétételéről gondoskodás.
 • Beszerzési Szabályzat (Orosháza Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal) készítése, igény szerinti karbantartása.

Telefon: 68/514-243
E-mail: kramli.tamas@oroshaza.hu