Telefonkönyvtelefonkönyv

Hudákné Dombovári Orsolya

Tisztségek: humánpolitikai referens
Szervezeti Egység: Törzskar


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

Az önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó ügyekben:

  • megbízás alapján döntésre előkészíti a személyzeti ügyeket,
  • ellátja a pályáztatásokkal járó feladatokat,
  •  vezeti a Képviselő-testület kinevezési hatáskörébe tartozók személyi anyagait.
  • elvégzi a rábízott munkajogi és munkaügyi intézkedéseket,
  •  figyelemmel kíséri és végrehajtja a Képviselő-testület által személyzeti ügyekben hozott határozatokat.

A polgármester által gyakorolt egyéb munkáltatói jogkörből eredően az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és az önkormányzati intézmények vezetői tekintetében előkészíti, illetve végrehajtja valamennyi munkajogi és munkaügyi intézkedést.

A jegyző által a hivatal dolgozói felett gyakorolt munkáltatói jogból adódó feladatok előkészítése és elintézése.

Az apparátus dolgozóinak képzési, szakképzési és továbbképzési ügyeinek szervezése, továbbképzési program előkészítése.

A minősítéseket előkészíti.

Vezeti a szabadság, a létszám, a bér stb. nyilvántartásokat, azokról az érintetteknek, illetve az illetékesek részére adatot szolgáltat.


Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A ép., I. em. 9. iroda
Telefon: 68/514-265
E-mail: dombovari.orsolya@oroshaza.hu