Telefonkönyvtelefonkönyv

Jankóné Tóth Olga Izabella

Tisztségek: Vagyonkezelési és Közmű-Létesítési ügyintéző
Szervezeti Egység: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Ügytípusok, szakterületek:

 • Önkormányzati bérlakások pályáztatása

Feladatok:

 • Elvégzi az önkormányzati ingatlanvagyon-gazdálkodás irodára eső feladatainak szervezését, végrehajtását és lebonyolítását, az önkormányzat településfejlesztési elhatározásainak megfelelő gazdálkodás megvalósításának hivatali teendőit, a mindenkori éves költségvetésben meghatározott feladatokhoz az érvényben lévő településrendezési tervekhez, és az időközben a Képviselő-testület által támogatott fejlesztési lehetőségekhez igazodóan.
 • Gondoskodik a vagyonkezelőknél vezetett analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelésre alapozott nyilvántartás napra késszé tételi feladatai irodára eső részének végrehajtásáról.
 • Elvégzi a komplett vagyonkataszter naprakész nyilvántartását, az éves vagyonstatisztikai jelentés készítését.
 • Vezeti a forgalomképes és hasznosítható ingatlanok listáját. Adatot szolgáltat és javaslatot tesz a vagyongazdálkodási koncepció kialakításához.
 • Az önkormányzati ingatlanok elidegenítési feladatait lebonyolítása a kérelemtől a földhivatali tulajdonjog bejegyzéséig.
 • Értékbecslési, kivitelezési, telekalakítási ügyekben ellátja a szükséges feladatokat.
 • Ellátja a kisajátítással és jelzálog bejegyzéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Az Önkormányzat fejlesztési céljai és vagyongazdálkodási érdekeinek figyelembevételével, a végrehajtó által megküldött árverési jegyzőkönyv alapján a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály illetékes munkatársával, szükség esetén a Főépítésszel egyeztetve javaslatot tesz a meghirdetett ingatlan esetében az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozóan.
 • Ellátja az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006 (IX.15.) Ör. számú rendeletben rögzített árverés vezetői feladatokat.
 • Az önkormányzati lakások bérletével és elidegenítésével kapcsolatban ellátja a Polgármester és a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe utalt ügyekben az ügyfélfogadást és az előkészítő feladatokat. (1993. évi LXXVIII. törvény, 16/2006. (IX.15.) Ö. r.)
 • Beruházások és felújítások nyilvántartásának vezetése, garanciális és szavatossági felülvizsgálatok határidejének figyelése, az elvégzett felülvizsgálatok tényének rögzítése.
 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés munkakörébe tartozó feladatai végrehajtásának ellenőrzése.
 • Közterület-használati kérelmek döntésre történő előkészítése. A közterület-használatok nyilvántartásához, a díjak megfizetésének ellenőrzéséhez és a hátralék esetén intézkedés kezdeményezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.
 • Folyamatosan tartja a kapcsolatot a haszonbérlőkkel, tájékoztatást ad a szabadon lévő és bérelhető területekről, előkészíti a haszonbérleti szerződéseket aláírásra. A hatályos szerződések teljesítésével kapcsolatos bejelentésekben foglaltak vizsgálata. Kapcsolatot tart a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály bérleti díj megfizetésének ellenőrzése során, a hátralékosokat kiértesíti, Nyilvántartást vezet a bérbeadott, illetve bérbe adható ingatlanokról. Az osztály folyamatos elérhetőségét biztosítja.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4.-6., II. emelet, 11. iroda
Telefon: 68/514-266
E-mail: jankone.t.olga@oroshaza.hu