Telefonkönyvtelefonkönyv

Királyné Kovács Krisztina

Tisztségek: Titkárnő
Szervezeti Egység: Titkárság


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • Közvetlenül segíti a jegyzőt és az aljegyzőt feladataik ellátásban.
  • A címer-és zászlóhasználat engedélyezési ügyekben előkészíti a polgármester nevében hozandó határozatot.
  • Jegyzőkönyvet, feljegyzést készít a jegyző és az aljegyző által összehívott értekezletekről, megbeszélésekről, intézkedésüknek megfelelően.
  • Közreműködik a TÜK iratai kezelésében.
  • Vezeti a részére átadott azon szerződések és megállapodások nyilvántartását – lefűzve és elektronikusan – melyekben az Önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal félként részt vesz.
  • a vagyongazdálkodással összefüggő, az Áht-ban meghatározott összeget elérő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyonértékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó átadott szerződések törvény szerinti adattartalmának közzétételéről gondoskodás a Rendszergazda (informatikusok) közreműködésével.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. A épület, I. emelet 6. iroda
Telefon: 68/514-229
Fax: 68/411-545
E-mail: kiralyne.k.krisztina@oroshaza.hu


Helyettesítő: Dobróka Ágnes, Kustánczi Lajosné, Szabó Bettina