Telefonkönyvtelefonkönyv

Lengyel Zsolt

Tisztségek: Műszaki ügyintéző
Szervezeti Egység:Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • Az osztályvezető irányításával részt vesz az éves beruházási, fenntartási és költségvetési javaslat összeállításában, szakmai megítélésében.
 • Koordinálja a tevékenységéhez tartozó városüzemeltetési feladatok megvalósítását, terveket, lebonyolító szervezetet biztosít, szükség szerint kezdeményezi a közbeszerzési eljárást, ellenőrzést végez és számlákat igazol.
 • Részt vesz a garanciális és szavatossági felülvizsgálatokban, és szükség szerint intézkedik e jogok érvényesítéséről.
 • Felépítményes ingatlanok állagának megóvásáról intézkedik (használattól függően).
 • A hasznosított ingatlanok állagát ellenőrzi, figyelemmel kíséri, felújításukra javaslatot tesz, gondoskodik a vagyonvédelemről.
 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés munkakörébe tartozó feladatai végrehajtásának ellenőrzése (Orosházi piac és vásárcsarnok, valamint sportlétesítmények vonatkozásában)
 • Ajánlatok kérése tervezésre, lebonyolításra, kivitelezésre, szakmailag és időben koordinálja azok megrendelését, kiértékelését és szerződéskötését.
 • Kapcsolatot tart a Közgazdasági Irodával a beruházásokra vonatkozó adatbiztonság és a likviditási követelmény folyamatos teljesülése érdekében.
 • Kapcsolatot tart a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. Ellátja az Önkormányzat képviseletét és érdekvédelmét, az átadás-átvétel során képviseli az Önkormányzatot.
 • Részt vesz a garanciális és szavatossági felülvizsgálatokban, és szükség szerint intézkedik e jogok érvényesítéséről.
 • Elkészíti az éves beruházásra vonatkozó statisztikai jelentéseket.
 • Részt vesz azon projektek megvalósításában, melyre felettese kijelöli.
 • Kötelessége az általa irányított beruházást használatbavételi engedélyezést, üzembe helyezést követően aktiválni és az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat a hatályos jogszabályok alapján előállítani. Ezt követően közreműködik az ingatlan nyilvántartási átvezetésben.

Cím: 5900 Orosháza, Szabdság tér 4-6., A épület, II. emelet, 17. iroda
Telefon: 68/514-252
E-mail: lengyel.zsolt@oroshaza.hu


Helyettesítő: