Telefonkönyvtelefonkönyv

Oláh Viktor

Tisztségek: Pályázatkészítő és Projektmenedzser
Szervezeti Egység: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

  • Felkutatja és tanulmányozza a hazai és az Európai Uniós pályázati lehetőségeket a települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok és fenntartói jogkörébe tartozó szervezetek és a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok számára.
  • A szervezetek pályázatainak koordinálása abból a szempontból, hogy az egyes pályázatok és pályázók érdekei ne sérüljenek, azok egymást ne gyengítsék, akadályozzák.
  • Javaslattétel pályázati lehetőségek kihasználására, vezetői döntés alapján erre vonatkozó testületi előterjesztés készítése.
  • Igény esetén közreműködik, vagy kialakítja a pályázathoz szükséges partneri együttműködéseket, erre vonatkozó megállapodás-tervezetet készít.
  • A pályázati anyag elő-, vagy elkészítése, a pályázatban közreműködő személyekre és szervezetekre javaslattétel és a kiválasztott partnerekkel való szoros együttműködés kialakítása.
  • A folyamatban lévő projekteket nyilvántartása.
  • Kapcsolattartás az irányító hatóságokkal és a projektek megvalósulásának menedzselése, a megvalósítás koordinálása.
  • Közreműködés a támogatási szerződés megkötésében és igény szerint a pénzügyi elszámolás lebonyolításában.
  • Ellátja a pályázatok utógondozását.
  • Testületi előterjesztések készítése, ennek érdekében kapcsolattartás az előterjesztő, a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály és a jogi felülvizsgálatot végző között.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., A épület, II. emelet, 9. iroda
Telefon: 68/514-291
E-mail: olah.viktor@oroshaza.hu