Telefonkönyvtelefonkönyv

Rideg Éva

Tisztségek: Út- és közelekedési ügyintéző
Szervezeti Egység: Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály


Feladatok:

 • Részt vesz a településrendezési tervekhez szükséges közlekedéssel kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési elképzelések megfogalmazásában.
 • Elkészíti a feladatához kapcsolódóan a bizottsági és képviselő-testületi előterjesztéseket.
 • Előkészíti és lebonyolítja a magánerős pályázatos útépítések megvalósítását.
 • Közreműködik a rendezési tervek szakági vonatkozású részének elkészítésében.
 • Részt vesz a szakterületébe tartozó pályázatok készítésében.
 • A közúti közlekedést fejlesztő út- és járdaberuházásoknál a szükséges terveket biztosítja, a beruházásokat előkészíti, a kivitelezés versenyeztetésében, értékhatár felett a közbeszerzési eljárás lebonyolításában részt vesz. A kivitelezés során a lebonyolítói, műszaki ellenőri és tervezői művezetői kapacitásokat biztosítja. A kivitelezés menetének beruházói figyelemmel kísérése és ellenőrzése.
 • Az Önkormányzat tulajdonában lévő közlekedési (közúti és gyalogos) hálózat üzemeltetési és felújítási,- karbantartási feladatait ellátja.
 • A településrendezési tervben foglaltakkal összhangban és a térségi közúthálózat fejlesztésekhez igazodva koordinálja a városi úthálózat korszerűsítési feladatait.
 • Gondoskodik az Önkormányzat költségvetésében meghatározott, közlekedés szakági beruházási feladatok elvégzéséről, előkészíti, koordinálja és ellenőrzi a megvalósítást.
 • Gondoskodik a forgalomtechnikai fejlesztésekről és a biztonságos közlekedés feltételinek megteremtéséről.
 • Részt vesz a helyi tömegközlekedési javaslat előkészítésében, majd ellenőrzi a szerződésnek megfelelő teljesítést, kezeli és intézi a lakossági panasz ügyeket.
 • Szükség szerint, de minimum 5 évente elkészíti a város forgalmi rendjének felülvizsgálatát az illetékes szakemberek és szervek bevonásával.
 • Közreműködik a közműlétesítmények megvalósításával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon, helyszíni bejárásokon.
 • Kiadja a közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulásokat. A tulajdonosi hozzájárulásokhoz szükséges helyszíni szemlét lebonyolítja.
 • Figyelemmel kíséri a jelzőtáblák, utcanév táblák állapotát és kihelyezésük szükségességét, hiányuk esetén intézkedik azok pótlásáról.
 • Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződés munkakörébe tartozó feladatai végrehajtásának ellenőrzése.
 • Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A területalapú támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., II. emelet, 9. iroda
Telefon: 68/514-235
E-mail: rideg.eva@oroshaza.hu