Szántó Péter

Tisztségek:Műszaki ügyintéző és főépítészi referens
Szervezeti Egység: Városüzemeltetési Csoport


Feladatok, ügytípusok, szakterületek:

 • Városfejlesztés keretében az osztályvezető irányítása mellett gondoskodik a város Rendezési Tervéhez kapcsolódó fejlesztési igények megjelenítéséről, kapcsolatot tart a városi főépítésszel.
 • A Képviselő-testület, annak bizottságai, illetve a Hivatal vezetése által megfogalmazott városfejlesztési stratégiák, közép- és hosszú távú fejlesztési elképzelések megfogalmazása, azok a Rendezési Tervhez kapcsolódó Településfejlesztési koncepcióban, Szabályozási Tervben és Helyi Építési Szabályzatban történő átvezetései, ennek koordinálása.
 • A Szabályozási Terv folyamatos vizsgálata, a város fejlődését előirányzó elképzelések számszerűsítése, azok megfelelő időközönkénti a tervet érintő átvezetésének kezdeményezése.
 • A Helyi Építési Szabályzat változásainak nyomon követése, a változások kezdeményezése, kapcsolattartás a városi főépítésszel és az építéshatósági ügyintézőkkel.
 • Ellátja a településképi követelményekkel kapcsolatos hatósági feladatok előkészítését és döntést követő végrehajtását.
 • Az osztályvezető rendelkezése szerint részt vesz helyszíni szemléken.
 • Részt vesz a település hulladékgazdálkodásáról szóló rendeletének elkészítésében.
 • Részt vesz azon projektek megvalósításában, melyre felettese kijelöli.
 • Kapcsolatot tart a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel. Ellátja az Önkormányzat képviseletét és érdekvédelmét, az átadás-átvétel során képviseli az Önkormányzatot.
 • Részt vesz a garanciális és szavatossági felülvizsgálatokban, és szükség szerint intézkedik e jogok érvényesítéséről.
 • Kötelessége az általa irányított beruházást használatbavételi engedélyezést, üzembe helyezést követően aktiválni és az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat a hatályos jogszabályok alapján előállítani. Ezt követően közreműködik az ingatlan-nyilvántartási átvezetésben.

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefon: 68/514-209
E-mail: szanto.peter@oroshaza.hu