Tisztelt Adózók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.

Az eddig hatályos Htv. szerint az építményadó kötelezettség a lakás és nem lakás céljára szolgáló épülete, épületrészre terjedt ki, mely mellett 2018-tól az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra. Értelemszerűen az új adótárgy bevezetése Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: helyi adó rendelet) építményadó rendelkezéseinek módosítását is szükségessé tette.

A Htv. és a helyi adó rendelet hatályos szabályozása alapján 2018. január 1-jétől adókötelessé válik az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. (Htv. 11/A. §)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében:

  • reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
  • reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

  • gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. (Htv. 12/A. §)

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése: az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. (Htv. 14. § (5) bekezdés)

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. (Htv. 15/A. §)

Az építményadó mértéke a településképről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetén, amennyiben a reklámhordozó reklámközzétételre használható felülete

a 2 m2-t nem haladja meg 0,- Ft/ m2/év, ha

nagyobb 2 m2–nél 12.000,- Ft/ m2/év.

A fenti jogszabályok alapján a reklámhordozó tulajdonosának a 2018. január 1-jén a tulajdonában álló reklámhordozókról adatbejelentést kell tennie a honlapon megtalálható adatbejelentési nyomtatványon. Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük! Amennyiben a reklámhordozó megszerzése év közben történik, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kell megtenni.

Az adatbejelentés alapján a 2 m2 alatti területű reklámhordozó tulajdonosát adófizetési kötelezettség nem terheli. A 2 m2 feletti területű reklámhordozó tulajdonosának az építményadót – ún. kivetéses adóként – határozatban fogja az önkormányzati adóhatóságunk előírni, amit az adó alanyának (tulajdonosnak) két egyenlő részletben – március 15. és szeptember 15. napjáig – kell megfizetnie.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a reklámhordozó utáni építményadóról történő adatbejelentési nyomtatvány megtalálható a

http://www.oroshaza.hu/2015/01/01/helyiado-aktualis-valtozasok-a-helyi-adoztatasban/ oldalon (ezen az oldalon a helyi adó rendelet is megtekinthető) az Adónyomtatványok-2018 sorra kattintva, vagy a

http://www.oroshaza.hu/forums/topic/adonyomtatvanyok-2018/ oldalon.

Kérjük, hogy a reklámhordozó tulajdonosok az adatbejelentést 2018. január 15. napjáig szíveskedjenek teljesíteni!

 

Az építményadót érintő másik változás, hogy 2018. január 1-től a vállalkozások tulajdonában lévő, illetve a magánszemélyek tulajdonában lévő, de üzleti célokra használt lakások és a lakással egy hrsz-on szereplő gépjárműtároló adómentessége megszűnik. A helyi rendeletben az adó mértéke 0,- Ft/ m2/évben került meghatározásra. Így az adókötelessé váló lakások és a lakással egy hrsz-on szereplő gépjárműtároló esetében ugyancsak 2018. január 15-ig kell bejelentést tenni, azonban fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy

  1. a gépjárműadó kapcsán 2018 tavaszán az előző évekhez hasonlóan határozatot kap aki 2017. évben használt gépjárművet vett, vagy akinek a gépjárműje utáni adóban a jármű kora miatt adómérték-váltás következik be, továbbá aki 2017. december 1 napját követően helyezett forgalomba gépjárművet. A határozatok kézbesítése után a márciusi adóelőleg fizetési határidőig minden adózó számlaegyenleg-értesítőt is kap. Magánszemélyek részére csatoljuk a szükséges befizetési csekket, a vállalkozások továbbra is átutalással teljesíthetik befizetéseiket. A csoportos beszedési megbízások visszavonásig érvényesek.
  2. a mezőőri járulékkal kapcsolatosan a járulékfizetésre kötelezetteket a földtulajdonban bekövetkezett változások miatt adatpontosítás céljából megkeressük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy nyomtatványt fognak kapni a használatukban lévő területükről, melynek visszaküldésével, az adatok szükséges módosításával igyekszünk a kivetés alapjául szolgáló nyilvántartást aktualizálni.
    Kérünk minden járulékfizetésre kötelezettet a szükséges együttműködésre!

Amennyiben az adókötelezettséggel kapcsolatban kérdése van, szívesen állunk a rendelkezésére!

 

Orosháza, 2018. január 8.

                                                                                         Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux