Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Orosháza Város Önkormányzata a 71/2020. (VII.9.) K.t., 72/2020. (VII.9.) K.t., 73/2020. (VII.9.) K.t., 74/2020. (VII.9.) K.t. és 75/2020. (VII.9.) K.t. határozatokkal elindította a Településrendezési eszközeinek részleges módosításának tervezését gazdaságfejlesztés érdekében. A módosítás a 69/2017. (III.31.) K. t. határozattal elfogadott szerkezeti tervet és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletet érinti a város öt különböző helyszínén.

  1. A Kakasszéki majorban működő üveghulladék-kezelő telephely Gip-1745 jelű ipari építési övezetbe kerül át. A jelenlegi és a tervezett övezeti paraméterek csak a zöldfelületi fedettség mértékében térnek el egymástól. Megmarad a telken belüli védőterület előírása is, a 10 m széles sávot cserjével és fával kell beültetni. A változtatás a 0460/10 helyrajzi számú telket érinti.
  2. Gyopáros városrész déli részén, az ott élők kezdeményezése alapján, a Napsugár és a Kárász utca menti telekcsoportok üdülőövezetből Lf-2423 jelű falusias lakóövezetbe kerülnek át. Az építési övezeti paraméterek a jelenlegi előírásokkal megegyezők maradnak. A helyszínhez déli irányban kapcsolódó Szentesi út melletti telkek már jelenleg is lakóövezetben vannak.
  3. Szőlő városrész súlyponti fekvésű, 6069/1, 6070 és 6146 helyrajzi számú telkein a Zkk jelű közkert és a Vt jelű településközpont vegyes terület elrendezése változik a Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek Orosházi Gyülekezetének imaháza és egyéb létesítményei elhelyezése érdekében. Településrendezési szempontból a terület alkalmas erre a funkcióra, és a fejlesztés elindíthat egy városrész-központ képződést a környéken. A helyszíntől ÉNy-ra lévő telkek belső részének feltárására szolgáló tervezett utat a szabályozás továbbra is biztosítja.
  4. Az egykori üveggyári szolgálati lakások Kgl jelű különleges övezetében a zajvédelmi határértékek helyi szabályozása megszűnik, e helyett a Helyi Építési Szabályzat módosítása rögzíteni fogja, hogy a gazdasági célú átalakulás alatt álló övezet zajvédelmi szempontból gazdasági területnek minősül. Az építési övezeti paraméterek a jelenlegi előírásokkal megegyezők maradnak.
  5. Rákóczitelep Bónum nevű külterületi részén, a Téglagyári úttól K-re lévő Borsika utca, Jegenye utca, Kamilla utca, Málna utca és Paprika utca közterületének tervezett szélesítését a módosítás megszünteti, az utcák távlatban is a jelenleg kialakult szélességűek maradnak. Az utcák zártkerti ingatlanokat és néhány tanyát tárnak fel, a terület nagyrészt beépítetlen.

A módosítás leírása teljes terjedelemben a következő web-helyen található:

http://ujleptekbt.hu/tervanyag/oroshaza/folyamatban/modositas_2020/modositasi_terv.pdf

A módosítási tervanyag egyeztetését ezennel megindítom. A Partnerségi véleményezés az Orosháza város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet szerint történik.

Lakossági fórumra kerül sor a módosítások ügyeiben 2020. november 10-én 1000 órától a Városháza 1. emeleti tárgyalójában.

Tisztelt lakosaink és egyeztető partnereink véleményeiket 2020. november 18-a éjfélig közölhetik elektronikusan a novak.peter@oroshaza.hu címen, írásban pedig postai úton az 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. címre.

 

Dávid Zoltán
polgármester

 

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux