Tudnivalók a házszámozásról

TUDNIVALÓK A HÁZSZÁMOZÁSRÓL

A közterületek elnevezésének rendjéről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2015. (III.30.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a házszámadás eljárási rendjét. Fontos kiemelni a rendeleti szabályozásából, hogy:

„ a házszámot

  • a) az ingatlan közterületről jól látható épületének homlokzatán, vagy az ingatlan bejárati ajtaján, kapuján, kerítésén,
  • b) beépítetlen ingatlan esetében a kerítésen, vagy ingatlan más műszaki objektumán kell elhelyezni.

A házszám tábla beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, annak karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.”

Kiemelendő továbbá, hogy e rendelet alapján a házszám elhelyezésének, pótlásának elmulasztása közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után, mely bírság felső határa akár kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig is terjedhet.
Mindezek alapján felhívom a tisztelt orosházi ingatlantulajdonosok figyelmét az önkormányzati rendeleti szabályozásnak megfelelő házszám kihelyezésre, karbantartására és pótlására, tekintettel arra, hogy mindezek ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal végrehajtja.
Házszám iránti kérelmet az Orosházi Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályánál lehet benyújtani, illetékmentesen.

Orosháza, 2022. május 2.

Burai Mihály
jegyző

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux