Választási plakátok elhelyezésése – NKM Energia Zrt. és az NKM Áramhálózati Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény („Ve.”) 144. §-ának az
NKM Energia Zrt. és az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonában álló hálózati
berendezéseivel összefüggésben történő alkalmazásáról

 1. Választási plakátok elhelyezésének jogszabályi háttere

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény („Ve.”) határozza meg, hogy

kampányidőszakban – azaz az országos, helyi önkormányzati vagy európai parlamenti választás napját megelőző 50. naptól a szavazás napjáig – hogyan és milyen feltételekkel helyezhető el választási plakát.

A Ve. 144. § (1) bekezdése alapján plakátnak minősül a falragasz, felirat, szórólap stb. mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. Plakátot magántulajdonon elhelyezni kizárólag a tulajdonos (bérlő) előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

Az NKM Energia Zrt. és az NKM Áramhálózati Kft. (továbbiakban együtt: NKM) tulajdonában álló hálózati berendezések (pl. oszlop, transzformátorállomás, alállomás) magántulajdonnak minősülnek, plakát azokon történő elhelyezéséhez az NKM – a 2. pontban foglalt kivétellel – nem járul hozzá.

 1. Választási plakátok elhelyezésének kivételesen engedélyezhető módja
  • Az NKM – kérelemre – hozzájárul plakát tartószerkezeten (közcélú hálózat oszlopa, közvilágítási célú kandeláber, továbbiakban együttesen oszlop) történő elhelyezéséhez az alábbi feltételek teljesülése esetén.
  • Plakát oszlopon kizárólag állagsérelem nélkül eltávolítható hordozóeszközön helyezhető el. Hordozóeszköz az a 2.3-2.5. pontokban foglalt feltételeknek megfelelő tárgy, amelyre a plakát elválaszthatatlanul rögzítésre kerül és kizárólagos funkciója a plakát nyilvánosság számára történő megjelenítése. Plakát közvetlenül az oszlop felületén semmilyen rögzítési módszerrel nem helyezhető el. Az oszlop felületén történő elhelyezésnek minősül minden olyan módszer, amely alapján a plakát érintkezik az oszlop felületével.
  • A hordozóeszköz felületének mérete nem haladhatja meg a 1,5 x 1 m-t. A plakát és a hordozóeszköz együttes tömege nem haladhatja meg a 2 kilogrammot.
  • Állagsérelem nélkül eltávolíthatónak minősül az olyan fix elemmel történő rögzítési megoldás (pl. bilincs, pánt), amely az oszlopról maradéktalanul, az oszlop felületében, anyagában történő elváltozás okozása nélkül eltávolítható, és teljes stabilitást biztosít a tartószerkezetnek.
  • Olyan hordozóeszköz használható fel, amely a 2.4. pontban írt feltételek szerint rögzíthető az oszlopon, továbbá anyaga alkalmas a rajta elhelyezett plakát teljes felületének biztonságos, tartós rögzítésére (pl. furnérlemez vagy habkarton). A hordozószerkezet nem jelenthet veszélyt a közelében elhaladók számára, így különösen nem lehet testi sérülés okozására alkalmas (pl. hegyes, éles perem vagy él).
 2. A tulajdonosi hozzájárulás megadásának szabályai
  • A tájékoztatóban meghatározott feltételeknek megfelelő plakát elhelyezésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás a honlapon elérhető [link] nyomtatványon kérhető, amely megfelelően kitöltve csatolandó a kérelemhez.
  • Kérelmet a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő – képviselője vagy független jelölt nyújthat be elektronikus úton a valasztasiplakatok@nkm.energy email címre. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a hozzájárulást mely választási eljárás kampányidőszakára kéri a jelölő szervezet vagy független jelölt. A hozzájárulás kérelemben meghatározott konkrét jelölő szervezet vagy független jelölt részére adható meg.
  • A kérelem kizárólag a nemzetikozmuvek.hu honlapon elérhető nyomtatványon kérhető.

Az NKM érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a kérelmet, amely

 • nem az előírt nyomtatványon vagy
 • nem a 3.2. pont szerint nyilvántartásba vett szervezet képviseletében kerül benyújtásra, vagy
 • nem képviseletre jogosult nyújt be vagy
 • független jelölt esetén nem a független jelölt nyútja be.

Amennyiben a kérelmet nem kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, de nem tartalmazza teljes körűen a nyomtatványon megjelölt adatokat, nyilatkozatokat, akkor az NKM hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, amelyre 8 napot biztosít.

 • Az NKM fenntartja magának a jogot, hogy hozzájárulását indokolás nélkül visszavonja, amennyiben a hordozóeszköz zavarja a hálózat üzemeltetését, köz- vagy balesetveszélyes helyzetet teremt vagy más módon sérti az NKM működését.
 • A tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Ve., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXXVI. törvény az irányadó. Az NKM a megadott hozzájárulásokat, illetve azok visszavonását a honlapján közzéteszi.

Szeged, 2019. augusztus 15.

NKM Áramhálózati Kft. NKM Energia Zrt.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux