Városi nyári napközitábor

TÁJÉKOZTATÓ A  NYÁRI NAPKÖZIRŐL

Tisztelt Szülő!

Orosháza Város Önkormányzata nyári napközis foglalkozást szervez a településen élő azon 6-14 éves korú gyermekek részére, akiknek a nyári szünidő alatt a szülők nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását, segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Emellett lehetőséget kívánunk biztosítani a rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre.

A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudjuk megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást, előzetes igénybejelentés alapján.

A nyári napközis ellátás azon gyermek részére vehető igénybe:


–          akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy
–          akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, vagy
–          akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni, vagy
–          akinek mindkét szülője vagy egyedülálló szülője dolgozik, és szabadság terhére nem tudja gyermeke felügyeletét ellátni.

A tábort szervező Orosháza Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy az ellátás igénybevételi jogosultságának ellenőrzéséhez a jelentkezőtől egyéb, a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat kérjen be (pl. munkáltató igazolása a szabadság időszakára vonatkozóan).

A napközis foglalkozások 2019. július 1. és július 26. között, heti ciklusokban, hétköznapokon 800 – 1600 óra között biztosítottak. A ciklusok a következők:

 

1. 2019. július 1-5.

2. 2019. július 8-12.

3. 2019. július 15-19.

4. 2019. július 22-26.

 

A nyári napközi igénybe vétele esetén az étkezésért (ellátás) fizetni kell a szülőknek a mindenkori kedvezményes/ingyenes jogosultsági feltételeket alapul véve. A napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) díja: 540,- Ft/fő/nap, aki csak ebédet kér, annak 324,- Ft/fő/nap az étkezés díja, SPÉKÓ teljes ellátás 1690,- Ft/fő/nap mely összegeket szükséges előzetesen megfizetni a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, mint az étkezést biztosító számára.

A táborban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő erre vonatkozó nyilatkozatát (2. sz. melléklet mely átvehető az iskolában, az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a www.oroshaza.hu weboldalról), legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás vezetőjének át kell adni.

Amennyiben gyermeke időközben megbetegszik, vagy távol marad, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze telefonon a napközis nevelőnek az adott nap reggel 9 óráig, de csak a bejelentést követő második naptól van lehetőség az étkezési térítési díj jóváírására, ill. visszafizetésére.

A nyári napközi helyszíne az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Orosháza, Eötvös tér 2.

A nyári napközivel kapcsolatos további tájékoztatás Patyi Gábor oktatási-, kulturális és sport referensnél kérhető telefonon a 68/514-251számon. A Tájékoztató és annak mellékletei, a Jelentkezési lap (1. sz. melléklet), Szülői nyilatkozat (2 sz. melléklet), valamint a Házirend (3. sz. melléklet) átvehetők napközben az Orosházi Polgármesteri Hivatal portáján, letölthető a lap alján, vagy az alábbi linkre kattintva:

Tájékoztató
Jelentkezési lap
Nyilatkozat
Házirend

 


Tisztelt Szülő!

Amennyiben igénybe kívánja venni gyermeke részére a nyári napközis ellátást, úgy szíveskedjen kitölteni a jelen tájékoztató mellékletét képező Jelentkezési lapot, valamint a házirend elfogadására vonatkozó nyilatkozatot és azt aláírásával ellátva legkésőbb 2019. június 14-én 16 óráig benyújtani az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emelet 18. irodájába vagy a jegyzői titkárságra (I. emelet 5. számú iroda).

Szülői értekezlet helye és időpontja: 2019. június 17. 17,00 óra Orosházi Polgármesteri hivatal I. emelet nagy tanácsterem.

 

A gyermekek felvétele a jelentkezés sorrendjében történik. A tábor maximális létszáma 80 fő, ennek elérése után több gyermeket felvenni nem tudunk.

Orosháza, 2019. május 21.

Tisztelettel:

 

Dávid Zoltán
polgármester

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux