Egyéb intézményekintézmények

Szociális Központ – Bóbita Bölcsőde

A Bölcsőde Orosháza közigazgatási területén működik, az Egységes Szociális Központ részintézményeként, gyermekek napközbeni ellátása keretében három éven aluli gyermekeket fogad.

Jelenleg 24 férőhelyen, kettő csoportban folyik a gondozás, nevelés, szakképzett kisgyermeknevelők tevékenységével.

 

Bölcsőde (fotó: Oroscafé)

Csoportlétszámunk maximum:12 fő, melyhez minden esetben 2 fő kisgyermeknevelő tartozik. A bölcsőde célja, hogy a családokkal együttműködve a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését biztosítsa egy szeretetteljes, derűs, biztonságos légkörben, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságaikat. Minden évben az óvodai beíratások időpontjában nyílt nappal egybekötött beiratkozást tart az intézmény. A kisgyermekek felvétele azonban folyamatos egész évben. Jelentkezési lapot a bölcsődevezetőnél lehet igényelni.

A Bölcsőde által nyújtott szolgáltatás 100 Ft/nap gondozási díj, valamint az igénybe vett étkezésért (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) a

jogosultsági feltételeket figyelembe véve kell térítési díjat fizetni.

A rendszeres napirend, a szeretetteljes gondoskodás, a tiszta környezet, az életkoruknak megfelelő vitamindús, frissen készített ételek, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat az intézmény gondjaira bízott gyermekek.

Egységes Szociális Központ igazgató: Bogárné Kiss Ildikó
Bölcsődevezető: Schmidtné Boldog Renáta

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6.00-17.00
Cím: 5900 Orosháza, Köd u.86.
Telefon: 70/476-8498
E-mail: bobitabolcsode@eszk.oroshaza.hu