Egyéb intézményekintézmények

Egységes Szociális Központ – Vadvirág Esély Klub

2002. január 15-én nyitotta meg kapuit városunkban a értelmileg akadályozott személyek napközbeni ellátását biztosító Vadvirág Esély Klub. Az intézmény 35 fő ellátására képes.

A klub, a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes értelmileg akadályozott személyek napközbeni foglalkoztatását, nevelését szolgálja. Az intézménybe csak 3 hónapos próbaidővel lehet az ellátottakat felvenni.

Vadvirág Esély Klub (fotó: Kecskeméti Krisztina)
Vadvirág Esély Klub (fotó: Kecskeméti Krisztina)

Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.
Az a személy sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas, és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható.
A fogyatékosok nappali intézményének célja: A 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A feladatellátás érdekében a klubban

 • 6-8 fős csoportok kerültek kialakításra, figyelembe véve az életkort és fejlettségi szintet,
 • a fogyatékos személyek számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szerveznek.

A nappali ellátás

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • étkeztetés,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás,
 • közösségi fejlesztés,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 • pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

A fejlesztő, szinten tartó foglalkozások szervezése, egyéni és csoportos szinten az életkornak és fejlettségi szintnek megfelelően történik. A szabadidős programok igen sokszínűek a több napos kirándulásoktól a regionális kulturális találkozókig terjednek. Külső szakemberek bevonásával a klubtagoknak lehetőségük nyílik gyógytorna, társastánc, vallási ismeretek elsajátítására, gyakorlására.

Térítési díjat az étkezésért (reggeli, ebéd, uzsonna) kell fizetni, melynek összegét minden évben a helyi önkormányzati rendelet határozza meg.

Fejlesztő foglalkoztatás
Engedélyezett létszám: 26 fő

A Vadvirág Esély Klub a fejlesztő foglalkoztatást fejlesztési jogviszonyban valósítja meg.
A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény vezetőjével.

Egységes Szociális Központ igazgató: Bogárné Kiss Ildikó
Nappali-és Alapellátások Egységvezető: Tóthné Kis Judit
Szakmai koordinátor: Hangyásiné Nagy Edit

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 7.30–16.00 • péntek: 7.30–13.30
Cím: 5900 Orosháza, Október 6. u. 39.
Telefon: 70/466-6554
E-mail: vadvirag@eszk.oroshaza.hu

Képgaléria