Egyéb intézményekintézmények

Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

Általános adatok

Intézményvezető: Halustyik Éva
Intézményvezető helyettes –Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője: Kenyeres Anita
Intézményvezető helyettes – Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője: Dr. Fűziné Dimák Regina
Illetékességi területe: Társult önkormányzatok illetékességi területe
Az intézmény alapítója és fenntartója: Orosházi Kistérség Többcélú Társulása

Illetékességi területe: Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós (család-és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében),
Orosházi Járás minden települése: Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós (család- és gyermekjóléti központ feladatai tekintetében)

Ügyfélfogadási rend (Orosháza):

 • Hétfő: 8.30–12.00; 12.30–15.30
 • Kedd: szünetel
 • Szerda: 8.30–12.00; 12.30–15.30
 • Csütörtök: 8.30–12.00; 12.30–15.30
 • Péntek: 8.30–12.00

Elérhetőségek:
Cím: Orosháza 5900, Kossuth u. 3.
Telefon: 412-317Fax: 68/412-317
E-mail: egyesitettoh@gmail.com, oroshaziegyesitett@gmail.com
Kenyeres Anita: 06-70/953-3288
Dr. Fűziné Dimák Regina: 06-70/953-3292
Halustyik Éva: 06-70/934-4337

A gyermekjóléti központ ajándékosztó akciója 2013. decemberében (fotó: Rajki Judit)
A gyermekjóléti központ ajándékosztó akciója 2013. decemberében (fotó: Rajki Judit)

Az intézmény szakmai egységeinek feladatai

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Család- és gyermekjóléti alapszolgáltatást lát el.

Alapszolgáltatás keretein belül végzett feladatok:

 • információadás
 • ügyintézés
 • észlelő-és jelzőrendszer működtetése
 • kríziskezelés
 • ellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • általános tanácsadás (szociális, életvezetési, mentálhigiénés, háztartásgazdálkodási, káros szenvedélyek megelőzését célzó, gyermeknevelési)
 • családgondozás
 • adósságkezelési tanácsadás

2. Család- és Gyermekjóléti Központ

Hatósági munkát végez:

– Hatósági tevékenységhez tartózó feladatok:

 • javaslat hatósági intézkedésre
 • feladatellátás gyámhatósági intézkedés alapján
 • családgondozás a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
 • utógondozás a nevelésbe vétel megszűnését követően

Speciális tanácsadói feladatokat végez:

– Kapcsolattartási ügyeletet tart, melynek keretében biztosítja:

 • A gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt.
 • A felügyeletet ellátó szakembert.
 • Konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást.

A kapcsolattartási ügyelet/kapcsolatügyelet szolgáltatás igénybevételének módja:

 • A bírósági vagy gyámhivatali döntés alapján, amelynek során a kapcsolattartás helyszíneként megjelölhető az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata.

– Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti telefonos szolgálat (Tel.: 06-70/9344-329)
A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása.
A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.

– Utcai/ lakótelepi szociális munka
Célja különösen a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető gyermekek és fiatalok felkutatása, – szabad idejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek speciális segítése. További célunk, számukra alternatívák kínálása szabadidejük eltöltésére, valamint helyet biztosítani kortársaikkal, vagy éppen más korosztályokkal való találkozásaikra, melynek bázishelyet biztosít az intézmény.

– Kórházi szociális munka
Célja a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2) bekezdése szerinti intézkedések megtétele, és az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés.

– Jogi tanácsadás
A jogi tanácsadó a kistérség illetékesség területén előzetes egyeztetés alapján látja el a feladatát.

– Pszichológiai tanácsadás
A pszichológiai tanácsadó Orosházán, illetve a tótkomlósi területi irodában előzetes egyeztetés alapján fogadja a klienseket.

– Gyermeknevelési tanácsadás
A tanácsadó előzetesen egyeztetett időpontban gyermeknevelési tanácsadást és korrepetálást biztosít az intézmény szolgáltatásaira jogosult személyeknek, családoknak.

– Családkonzultációs/családterápiás/családi döntéshozó fórum szolgáltatás

Ennek keretében:

 • segítséget nyújt családi működési zavarok, illetve a párkapcsolati problémák leküzdésében, illetve kialakulásuk megelőzésében, egy új egyensúlyi állapot megteremtésében és az ahhoz való alkalmazkodásban, új viselkedési formák kialakulásában a családtagoknak vagy a párt alkotóknak a nem megfelelő működés által okozott testi és lelki tünetek megelőzése és megszűnése érdekében.
 • segítséget nyújt nehéz életszakaszban levő családoknak abban, hogy külső segítséggel rálássanak problémájukra, hogy a munkába minden családtagot bevonva tisztábban értsék, érezzék saját reakcióikat és környezetük viselkedését.

– Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás

A szolgáltatást –együttműködési megállapodás alapján, az intézmények szükségleteihez igazítva- az Orosházi Járás valamennyi nevelési-oktatási intézményére kiterjedően (kivéve az alapfokú művészetoktatási intézményeket) nyújtjuk.

Ennek keretében:

 • A gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása pl. szülőcsoport szervezése, konfliktuskezelés, előadások tartása stb.
 • Elsődleges prevenciós programok működtetése pl. klubfoglalkozás, tematikus osztályfőnöki órák (gyermekjogok, bántalmazás), mesecsoport stb.
 • Az észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének segítése. Mentálhigiénés team létrehozása.
 • A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás.
 • Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása.

– Szociális diagnózis

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során

 1. az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy hiányának, valamint jogosultságának megállapítása,
 2. a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása,
 3. az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról, szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.

Képgaléria