Szervezetekvárosunk

alapítványok

Alapítványok

1. Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szatmáriné Kajári Gabriella
 • Adószám: 19061618-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.20.806
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1992/2. 252.tételszám
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1992.05.14.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 1998.12.10.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Bemutatás

Az alapítvány célja: az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki-technikai berendezések beszerzésével, a számítástechnikai oktatás lehetőségeinek elősegítése; az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása; iskolai szabadidős programok, táborozás, tanulmányi és sportrendezvények támogatása. Hagyományosan támogatott programok: Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Verseny területi döntője; „Sulisirató” játékos városi sportvetélkedő; Szüreti mulatság – hagyományőrző iskolai program két óvoda bevonásával; “Arany-dobókocka” területi matematikaverseny

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Ifjúság út 7.
Telefon: 68/411-005
Fax:
E-mail: alapitvany@czinaiskola.hu
Honlap:

2. Demokrácia, Szolidaritás, Esélyegyenlőség Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Dr. Faludi János
 • Jogi forma: jogi személy
 • Működési terület: Orosháza és vonzáskörzete
 • Adószám: 18371945-1-04
 • KSH statisztikai számjel: 18371945 9499 569 04
 • Bankszámlaszám: 10402647–26412803–00000000
 • Számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
 • Nyilvántartási szám: 314
 • Bírósági határozat száma, ideje: Pk. 60.061/1999/5, 1994. 02. 18.
 • Alapítás éve: 1994

Bemutatás

Az alapítvány célja Orosháza város és vonzáskörzetében előforduló kulturális, sport és érintkezésbeli hiányosságok csökkentése. Ennek érdekében – többek között – a következő tevékenységeket végzi: a demokrácia értékeinek, intézményrendszereinek és hagyományainak terjesztése; a szolidaritás eszmeiségének terjesztése; Orosháza és vonzáskörzete nemzeti és etnikai kisebbségek érdekeinek érvényesítési folyamatában való tevékeny részvétel; a szociáldemokrácia alapértékeinek megismertetése, illetve ezt az eszmerendszert képviselő személyek meghívása, a közéleti érintkezés kultúrájának magasabb szintre emelése.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I/2
Telefon: 30/445-6962
Fax: 
E-mail: demokracia@civilunio.hu
Honlap:

3. Egy Más jövőÉrt Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Halustyik Éva
 • A szervezet alapítási éve: 2000
 • Adószám: 19061618-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.107/2000/4.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1580
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2000. 10. 05.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.107/2000/22.
 • Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Orosházi Fiók
 • Számlaszám: 11733041-20037848

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Hajnal u. 1.
Telefon: 68/412-317
Fax: 
E-mail: oroshaziegyesitett@gmail.com
Honlap:

4. Eötvös József Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Makóné Csicsely Anikó
 • Az egyesület alelnöke: Fésűné Bálint Gizella, Kabódi Mihályné
 • Adószám: 19060208-1-04
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP
 • Számlaszám: 11733041-20020244
 • A szervezet alapítási éve: 1991

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
Telefon: 68/411-355
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

5. Evangélikus Általános Iskola Alapítvány

Általános adatok

 • Adószám: 19061838-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 20514/1992/8
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 235
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1992. 04. 21.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 1998. 09. 07
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: K&H Bank
 • Számlaszám: 10402647-26411912-00000000
 • A szervezet alapítási éve: 1992

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1.
Telefon: 68/411-771
Fax: 68/419-269
E-mail: 
Honlap:

6. Evangélikus Gimnázium Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Ribár János
 • Adószám: 19062310-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: PK.20-265/1992/4
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: PK.20-265/1992/4
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1992. 04. 03
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: MKB Bank
 • Számlaszám: 10402647-26411723-00000000
 • A szervezet alapítási éve: 1991

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
Telefon: 68/412-402
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

7. Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Hortobágyi Zoltán
 • Az egyesület alelnöke: Zipperer József
 • A szervezet alapítási éve: 1992
 • Adószám: 18383939104
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60150/1992/11/I
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1994. 11. 29.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60150/1992/33.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
 • Számlaszám: 53300036-11038054

Bemutatás

Az egyesület célja

 • Fenntartani és erősíteni tagjai körében a határőr hagyományok ápolását
 • Az Egyesület működési színvonalának, tárgyi és anyagi feltételeinek javítása
 • Az Egyesületi tagok életkörülményeinek, létbiztonságának, egészségügyi és szociális helyzetének figyelemmel kísérése, indokolt esetben azok lehetőség szerinti javításának kezdeményezése
 • A tagok közéleti tevékenységének, egyesületi aktivitásának, együvé tartozásának erősítése
 • A tagság hatékonyabb érdekképviseletének érvényesítése az államigazgatási szervek, a rendőrség, valamint más társadalmi intézmények felé

Az egyesület tevékenysége

 • szervezi a tagság közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítését, szabadidejük hasznos és tartalmas eltöltését, valamint az idős, egyedülálló, beteg, illetve kórházban ápolt tagok látogatását
 • figyelemmel kíséri az Egyesületen kívüli, a lakóhelyük közelében élők – a Testülettől nyugállományba vonultak – helyzetét, és indokolt esetben információkat ad a MRFK illetékes osztálya részére
 • elhalálozás esetén segítséget nyújt a temetési szertartással kapcsolatos kegyeleti teendők ellátásához, valamint a megözvegyültek lehetőség szerinti támogatásához

Az Egyesület közhasznú tevékenységei

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • környezetvédelem
 • közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás

2011. évi kiemelt rendezvényeik

 • februárban az Egyesület éves közgyűlése
 • márciusban nőnapi megemlékezés
 • áprilisban környezetvédelmi nap (szemét gyűjtés a Városgazdálkodási KFT-vel együttműködve)
 • májusban Határőr Hősökről emlékeztünk és koszorúztunk az emlékműnél, valamint ebben a hónapban tartottuk a férfiak napját
 • június hónapban határőrök találkozóját szerveztük meg a Határőrség Napja alkalmából
 • augusztusban történelmi emlékeink nyomában jártunk négy napos kirándulás keretében Romániában Bihar megyében
 • október hónapban megemlékezünk az Idősek Vilánapjáról

Egyéb rendezvények

 • egészség felmérő nap
 • központilag szervezett rendezvényeken való részvétel
 • együttműködő és társ nyugdíjas egyesületek rendezvényein való részvétel meghívás alapján
 • Orosháza város által szervezett koszorúzási, megemlékezési rendezvényekre toborzás, részvétel

Elérhetőség

Cím: 5901 Orosháza, Gyopárosi út 1.
Telefon: 30/337-1391
Fax: 
E-mail: hor.nyugd.egy.ohaza@citromail.hu
Honlap: http://nyugdijasokweboldala.hu/

8. Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Zanóczné Markovics Szilvia
 • Adószám: 18378431-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.50.077/1996 sz.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 556
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1997.06.02.
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-20034632
 • A szervezet alapítási éve: 1996

Bemutatás

Az alapítvány célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül:

 • anyagi támogatást nyújt a 3-7 éves gyermekek részére, különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek neveléséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtése és bővítése érdekében
 • tevékenységi körei között megjelenik a gyerekek egészségvédelme, testi nevelése, a sporttevékenység népszerűsítése és ezekkel összefüggésben az egészséges életmód eszköztárának bővítése
 • anyagi támogatás biztosítása a játéktevékenységet gazdagító, a gyermeki tanulás folyamatát elősegítő játék- és képességfejlesztő eszközök gyarapítására
 • a gyermekek képességeinek fejlesztése az informatika segítségével, számítástechnikai eszközök és programok beszerzésével
 • szerepet vállal és anyagilag támogat minden olyan kezdeményezést (fejlesztést, beruházást), amely a gyermekeket körülvevő természeti és épített környezet rehabilitációját; a tárgyi eszközök és berendezések javítását, felújítását, korszerűsítését, gazdagítását szolgálja
 • az óvodai nevelés szempontjából hasznosnak minősülő oktatási és kulturális programokon való részvétel támogatása
 • a család – óvoda partnerkapcsolatának ápolása, együttműködési formáinak kiterjesztése (közös programok szervezésével)
 • a környezet- és természetvédelmi akciók indítása, a gyermekek életminőségének javítása
 • a működési profilba illeszkedő pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása
 • anyagi hozzájárulást kíván adni a gyermekek nevelésével foglalkozó felnőttek (óvodapedagógusok, dajkák) szakmai ismereteik bővítése érdekében, a továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételre
 • kapcsolattartás más, hasonló célú helyi és országos alapítványokkal; a városi Önkormányzattal, gyermek és ifjúsági intézményekkel

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Móricz Zsigmond u. 33.
Telefon: 68/412-574
Fax: 
E-mail: moriczovi@ovodak.oroshaza.hu
Honlap:

9. Jótékonysági Nőegylet Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bogdánffy Csaba
 • Levelezési cím: 5901 Orosháza, Szőlő krt. 4.
 • Adószám: 18389904-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.047/2005/2.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2421
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2005. 06. 22.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.047/2005/4
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP Rt.
 • Számlaszám: 11733041 20041133

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Szőlő krt. 4.
Telefon: 30/515-3424
Fax: 
E-mail: bogdanffycsaba@t-online.hu
Honlap:

10. Kaucsuklabda Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szatmáriné Kajári Gabriella
 • Adószám: 19061618-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.20.806
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1992/2. 252.tételszám
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1992.05.14.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 1998.12.10.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Bemutatás

Az alapítvány célja: az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki-technikai berendezések beszerzésével, a számítástechnikai oktatás lehetőségeinek elősegítése; az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása; iskolai szabadidős programok, táborozás, tanulmányi és sportrendezvények támogatása. Hagyományosan támogatott programok: Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Verseny területi döntője; „Sulisirató” játékos városi sportvetélkedő; Szüreti mulatság – hagyományőrző iskolai program két óvoda bevonásával; “Arany-dobókocka” területi matematikaverseny

Elérhetőség
Cím: 5900 Orosháza, Ifjúság út 7.
Telefon: 68/411-005
Fax:
E-mail: alapitvany@czinaiskola.hu
Honlap:

11. Mozgáskorlátozottak Orosháza és Vidéke Egyesülete

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bogdány József
 • A szervezet alapítási éve: 1959
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Lehel u. 46.
 • Adószám: 19061618-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.20.350/1999/2. sz.
 • Közhasznú minősítése: kiemelten közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP Bank NyRT. Orosháza

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Lehel u. 46.
Telefon: 68/512-780
Fax: 68/512-781
E-mail: mepszoroshaza@freemail.hu
Honlap:

12. Németh Imre Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Hegedűsné Farkas Erzsébet
 • A szervezet székhelye: Orosháza, Kossuth tér 1.
 • A szervezet alapítási éve: 1996
 • Adószám: 18377329-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 457
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1996. 01. 10.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 60.259/1998/4
 • Számlavezető bank: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
 • Számlaszám: 53300036-11050205

Elérhetőség

Cím: Orosháza, Kossuth tér 1.
Telefon: 68411-811
Fax: 68/412-021
E-mail: nemethialap@freemail.hu
Honlap: http://www.nemethimre.atw.hu/

13. Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szilasi-Horváth Tibor
 • Számlaszám: 10402647-49575248-54491007
 • Nyilvántartási szám: 2500

Bemutatás

Elsősorban a közoktatásban, vagy annak irányításában egykor dolgozó, most már nyugdíjas pedagógusok összefogása, de nyitott mindenki számára, aki egyesületünk tagja kíván lenni.

Feladatok:

 • szabadidős, kulturális, szakmai rendezvények szervezése
 • a „régi nagy” orosházi pedagógusok emlékének ápolása
 • iskolai MENTOR-program végzése
 • Erdély Baráti Kör működtetése
 • havonta találkozni
 • programok szervezése pl.: Amatőr Alkotók Kiállításai, Mentor-program, Kirándulásaink határon innen és túl

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Bikádi utca 7.
Telefon: 30/857-4145
Fax: 
E-mail: szilasihtibor@gmail.com
Honlap:

14. Orosháza és Vidéke Ipartestület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Németh Béla
 • Az egyesület alelnöke: Sára Károly
 • A szervezet alapítási éve: 1885
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Könd u. 42.
 • Adószám: 19054313-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.121/1990/3.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 627
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1990. 08. 23.
 • Számlaszám: 11733041-20001395

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Könd u. 42.
Telefon: 68/412-232
Fax: 
E-mail: ipartestulet.oh@internetx.hu
Honlap:

15. Orosházi Katolikus Közösség Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bánkiné dr. Borbély Mária
 • A szervezet alapítási éve: 2006
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Arany János utca 2/A.
 • Adószám: 18390784-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.019/2006/4.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2450
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2006. 02. 24.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.019/2006/4.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Magyar Külkereskedelmi Bank
 • Számlaszám: 10300002-46232146-00003285

Bemutatás

Az Alapítvány a hittantáborok és a katolikus közösségi házban működő Oh-i Keresztény Ifjúsági Klub támogatására született, de tevékenysége az évek során egyre bővült. Főleg a karitatív munkába igyekeznek bevonni a klubtagokat: felkarolják a sérülteket, támogatják a hajléktalanokat és az árva gyerekeket, törődnek az öregekkel. Részt vesznek katolikus szervezésű lelki napokon, pl. Szent Gellért nap, kolostorok látogatása, szerzetesek meghívása.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Zombai utca 59.
Telefon: 20/669-8002
Fax: 
E-mail: bankihs@t-online.hu
Honlap: http://lcom.x3.hu/okik/plus/

16. Orosházi Keresztény Klub Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bánkiné dr. Borbély Mária
 • A szervezet alapítási éve: 2010
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Arany János utca 2/A.
 • Adószám: 18030246-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.021/2010/4
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2568
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2010. 04. 30.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.021/2010/4
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Magyar Külkereskedelmi Bank
 • Számlaszám: 10300002-10491600-49020015

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Zombai utca 59.
Telefon: 20/669-8002
Fax: 
E-mail: bankihs@t-online.hu
Honlap:

17. Orosházi Szokolay Bálint Madrigál Kórus

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Fehér Béla
 • A szervezet alapítási éve: 1959
 • Adószám: 19058386-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.109/1990.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 656
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1990. 09. 28.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 1998. 02. 28.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlaszám: 10300002-1052714149020017

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Könd u. 42.
Telefon: 68/412-232
Fax: 
E-mail: madrigal@citromail.hu
Honlap: http://www.madrigal.hu/

18. Ravasz Antal Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Ribár János
 • Adószám: 18375200-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: PK.60.270/98
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: PK.60.270/98
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1994. 07. 20.
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-20028596-00000000
 • A szervezet alapítási éve: 1994

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
Telefon: 68/412-402
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

19. Ravasz Erzsébet Helyesírási Alapítvány

Általános adatok

 • Adószám: 18386509-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.028/2002/4
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2089
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2002. 04. 22.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.028/2002/9
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP
 • Számlaszám: 11733041-20039084
 • A szervezet alapítási éve: 2002

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1.
Telefon: 68/411-771
Fax: 68/419-269
E-mail: 
Honlap:

20. Segítő Gondoskodás Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bogárné Kiss Ildikó
 • Adószám: 18382392-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 50.086/1996/3.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 561
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1996. 11. 27.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.337/1998/6.
 • Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Orosházi Fiókja
 • Számlaszám: 11733041-20034649

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
Telefon: 68/413-593
Fax: 68/413-593
E-mail: kozpont@eszk.oroshaza.hu
Honlap:

21. Sola Fide Alapítvány

Általános adatok

 • Adószám: 18383771-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.142/2000/2.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1859
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2000. 11. 13.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.142/200/2.
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-20038007-00000000
 • A szervezet alapítási éve: 2000

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
Telefon: 68/412-402
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

22. Székács József Családsegítő Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Demeter Sándor
 • Jogi forma: jogi személy, közhasznú szervezet
 • Működési terület: városi
 • Adószám: 19060167-1-04
 • KSH statisztikai számjel: 19060167-9499-569-04
 • Bankszámlaszám: 10402647-26410791-00000000
 • Számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.
 • Nyilvántartási szám: 83
 • Bírósági határozat száma, kelte: Pk. 60.262/1998/4, 1991. 01. 10.
 • Alapítás éve: 1991

Bemutatás

A Székács József Családsegítő Alapítvány célja – alapító okirata szerint – hogy segítse az átmeneti életviteli gondokkal küzdő családokat és magányosokat gondjaik, problémáik megoldásában, illetve az, hogy azonnali, hathatós támogatást nyújtson. Az alapítvány Békés megye területén közhasznú, karitatív tevékenységet folytat. Cél szerinti tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I/8
Telefon: 
Fax: 
E-mail: szekacs@civilunio.hu
Honlap:

23. Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Muszka Kálmán
 • A szervezet alapítási éve: 2009
 • Adószám: 18395356-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.106/2009/4. szám
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: Pk.60.106/2009/4. szám
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2009. október 7.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 2550
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: Gádoros és Vidéke Takarék Szövetkezet
 • Számlaszám: 53300036-11054508

Elérhetőség

Cím: Orosháza, Táncsics M. u. 24.
Telefon: 30/938-8439
Fax: 
E-mail: info@gellertegyhaza.hu
Honlap: http://www.gellertegyhaza.hu/

24. Új Reménység Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Ribár János
 • Adószám: 18375901-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 50.084/1995/06
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1996.09.02
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.267/1998/8.
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: K&H Bank
 • Számlaszám: 10402647-26413505-00000000
 • A szervezet alapítási éve: 1995

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Hajnal u. 7.
Telefon: 68/512-590
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

25. „Együtt egymásért” hajléktalan embereket és csoportokat segítő közhasznú alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Gál József
 • A szervezet alapítási éve: 2005
 • Adószám: 18389818-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.051/2005/2.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2417
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2005. június 28.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.051/2005/2.
 • Közhasznú minősítése: közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-20041140

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
Telefon: 30/459 6413
Fax: 
E-mail: egymasert@vipmail.hu
Honlap:

26. „Gyermek mosoly” Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bogárné Kiss Ildikó
 • A szervezet alapítási éve: 2003.
 • Adószám: 18376940-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.026/2003/20.
 • Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Orosházi Fiókja
 • Számlaszám: 11733041-20031859

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Zöldfa u. 8-10.
Telefon: 70/708-9545
Fax: 
E-mail: bolcsode@eszk.oroshaza.hu
Honlap:

közhasznú szervezetek

Közhasznú szervezetek

1. Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza

Általános adatok

Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza
5900 Orosháza Ady  E. u.7.
közhasznú szervezet

Bemutatás

Alakulás : 1991. május 17
Bejegyzés: Békés Megyei Bíróság Pk. 60.160/1991/3

Száma: 849
Logónk: “ÉLETFA”   – Fülöp Ilona alkotása

Célunk
A jövő generációjáért érzett felelősség, az élet, az anyaság tiszteletére nevelés. A nagycsalád értékeinek felmutatása a társadalom felé, a családok egymást segítő közösséggé szervezése.

Feladatunk
A nagycsaládok érdekképviselete a társadalom életében, segítő programok szervezése az arra rászorulóknak, kulturális és szabadidős programok szervezése családjaink számára.

Szervezeti felépítés
Egyesületünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagszervezete.
Orosházán a mintegy 190 tagcsaládunkat területi szervezésben 12 csoportra osztottuk. A csoportvezető kétirányú kapcsolatot tart a családokkal és az elnökséggel.
Egyesületi újságunk, az időszakosan szerkesztett „HÍRMONDÓ”.
Az egyesületen belül önálló Vöröskeresztes alapszervezetünk van.


Számlaszám: 11733041-20021771 (OTP Orosháza)
Adószám: 19060806-1-04


 • Elnök : Benedek Szilvia 70/332 3509
 • Titkár: Joó Zsuzsanna 70/408 7575
 • Egyesületi Ház: Szepesiné Farkas Erika 70/409-8348

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza Ady E. u.7.
Telefon: 
Fax: 
E-mail: oroshazineo@gmail.com
Honlap: oncse.hu

2. Őrizd a Lángot Alapítvány

Általános adatok

 • Alapítás éve: 1998
 • Adószám: 18381243-1-04
 • Számlavezető bank: Budapest Bank
 • Számlaszám: 10101102-03264300-01003006
 • Az alapítvány elnöke: Vincze Tibor

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 3.
Telefon: 68/414-244
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

3. Orosházi Kistérség Nyugdíjas Szervezeteinek Közhasznú Egyesülete

Általános adatok

 • A szervezet alapítási éve: 2005
 • Adószám: 18392236-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 2458
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: Pk.60.061/2005/15
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.061/2005/18
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-200421-03
 • Az egyesület elnöke: Hortobágyi Zoltán
 • Az egyesület alelnöke: Kovács Sándorné

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Töhötöm u. 46.
Telefon: 30/337-1391
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

4. Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Dr. Násztor Sándor
 • Az egyesület alelnöke: Horváth Imre
 • Adószám: 18376593104
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60013/1995/5, 1996.10.04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1232
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1996. 10. 04
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041-20029425

Elérhetőség

Cím: 5900. Orosháza Töhötöm u. 46.
Telefon: 68/412-338
Fax: 
E-mail: nyugdíjashaz_oh@freemail.hu
Honlap: http://www.oroshazinyugdijasok.hu/

5. Rotary Club Orosháza Egyesület

Általános adatok

 • Alapítás éve: 2004 (1930)
 • Adószám: 18389210-1-04
 • Számlavezető bank: OTP Bank
 • Számlaszám: 11733041200-44909
 • Az egyesület elnöke: Mák Imre 2015/2016
 • Az egyesület alelnöke: Lászik Gábor

Bemutatás

Orosháza a magyar rotary mozgalom egyik bástyája

Településünk hagyományaiból adódóan az itt élő emberek mindig is hordozták magukban az egymásra utaltság, és az azzal párban járó segítőkészség érzéseit. Amikor 1700-ban, Zombáról idetelepült őseink új hazát foglaltak, majd építettek, elengedhetetlen volt, hogy összefogva, az arra rászorulók segítésével szervezzék meg közösségüket.

Amikor arra lehetőség nyílt, 1930-ban, az országban az elsők között, sok nagyobb várost megelőzve alakítottak Rotary Clubot Orosházán. Igen sok kutató munkával feltárt visszaemlékező anyagunkkal ennek a folyamatnak, az alapítás körülményeinek, az azt követő néhány jelentősebb változásnak, majd az itt, Gyopárosfürdőn 1936. májusában megrendezett District Konferenciának állítottunk emléket a honlapinkon is megtalálható tablókkal. Bemutatva a jelenlegi klubot, a most folyó, remélhetőleg eleinkhez méltó tevékenységünket.

Magyarország rotaristái először 1935-ben alakíthattak önálló kormányzóságot. Az akkor 82. districtet a Miskolc-Tapolcán tartott konferencián hozták létre az akkori klubok. A következő évi konferencia – csakúgy mint a 1911-es, tavaly önállóvá vált district esetében – szintén Orosházán került megrendezésre. Ezek a konferenciák a Rotary Clubok seregszemléi, ahol az elmúlt időszak összegzése mellett lehetőség nyílik a következő vezetőség programjának megismertetésére, de az éppen hazánkban tartózkodó külföldi cserediákok, csakúgy, mint a GSE csoport tagjai is bemutatkoznak. Az ilyen alkalmak megszervezésének lehetősége nagy megtiszteltetés az adott klub számára. Ezzel a gesztussal a district team tagjai csak olyan jól prosperáló klubot hoznak helyzetbe, amely méltó és alkalmas a feladat végrehajtására. Így esett 2009-ben a választás immár második alkalommal az Orosházi Rotary Clubra, hogy rendezze meg a magyarországi Rotary District második kongresszusát. Ezt a duplázódást a rendezvény logójában is sikerült megjeleníteni. Az 1936 májusában rendezett konferencián nagy jelentőségű beszédet mondott Dr. Szent-Györgyi Albert, aki a következő évben Nobel díjat is kapott. Előadásának címe “A természettudományos kutatás válsága” volt. Az elhangzott beszéd szövegének aktualitásáról mindenki meggyőződhet – több mint hetven év elteltével is.

Rotary Club Orosháza
Rotary Club Orosháza

Klubunkat 2004-ben alakítottuk meg újból, szolnoki barátaink bábáskodása mellett Schwertner János vezérletével. A folyamat érdekessége, hogy a Szolnoki Rotary Klub első megalakulását 1933-ban éppen az akkori orosházi rotaristák segítették.

www.rotaryoroshaza.hu honlapon bemutatott anyaggal, az utolsó tablón jelenlegi klubunkat is szeretnénk kicsit bemutatni. Nemcsak tagjaink rövid nacionáléján, hanem az elmúlt időszakban végrehajtott programjainkon keresztül is. Ilyenek többek között – a jótékonysági bálok mellett – a minden évben kiadott falinaptár vagy a Rotary EST (Előadás Sorozat Tanulságokkal) rendezvényei. Mostanra hagyományossá vált a végzős középiskolások számára megrendezett “Megelőzés napja”, ahol a korosztályukat fenyegető veszélyekre, a drog, az alkohol kedvezőtlen hatásaira és nem ritkán tragédiához vezető következményeire hívjuk fel a figyelmet. A városvezetés mellett több civilszervezettel sikerült igen jó, rendszeres munkakapcsolatot kialakítani, például az Oros-haza Baráti Kör “Kultúrerdő kiállítás”, vagy az adventi gyertyagyújtás rendezvényeinek összehangolásában. Legutóbbi sikeres projektünk a “Tapintható láthatatlan” térplasztika ötletének, elkészítésének és a Főtér kialakításával összekapcsolt elhelyezésének megszervezése, levezénylése volt.

Rotary Club Orosháza
Rotary Club Orosháza

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: +36-30-6703975
Fax: 
E-mail: imreposta21@gmail.com
Honlap: www.rotaryoroshaza.hu

6. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Kabódi Károly
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza Veres József u. 1/A
 • Adószám: 19655031-2-42
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 331
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: Pk. 60331/1989/1, 1989.09.18.
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1989
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: 331
 • Közhasznú minősítése: Kiemelkedően közhasznú
 • Számlavezető bank: ERSTE Bank
 • Számlaszám: 11600006-00000000-36442629
 • A szervezet alapítási éve: 1903

Elérhetőség

Cím: 1068 Budapest Benczúr u. 21.
Telefon: 68/413-438
Fax: 68/413-438
E-mail: oroshaza@sinosz.hu
Honlap: http://www.sinosz.hu/

7. Tánc- és Mozgáskultúráért Alapítvány

Általános adatok

 • Alapítás éve: 1992
 • Adószám: 19060992-104
 • Számlavezető Bank: Kereskedelmi és Hitelbank
 • Számlaszám: 10402649-26411709-00000000
 • Az alapítvány elnöke: Szabados Éva

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Október 6. utca 32.
Telefon: 20/332-1766
Fax: 
E-mail: vicasz@citromail.hu
Honlap:

8. „Csibészke” a Kisgyermekek Egyéniségfejlesztéséért Alapítvány

Általános adatok

 • Adószám: 18388422-1-04
 • Az alapítvány elnöke: Farkasné Szverle Gizella

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 16.
Telefon: 30/302-0025
Fax: 
E-mail: csibeszke@oroscom.hu
Honlap:

egyéb civil szervezetek

Egyéb civil szervezetek

1. Békés Megye Fenntartható Környezetéért Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szin Jánosné
 • Jog forma: jogi személy, közhasznú egyesület
 • Működési terület: megyei
 • Adószám: 18391431-1-04
 • KSH statisztikai számjel: 18391431 9499 529 04
 • KSH azonosító: 651953
 • Bankszámlaszám: 10700316-45330409-51100005
 • Számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt.
 • Nyilvántartási szám: 2543
 • Bírósági határozat száma, kelte: Pk.60.039/2006/4/I, 2006.05.25.
 • Alapítás éve: 2006
 • Adminisztratív főtevékenység (TEÁOR ’08): 9499 – M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 • KSH Gazdálkodási forma kód: 529
 • TB. Nyilvántartási szám (törzsszám): 163509212

Bemutatás

Az egyesületünk elsődleges célja: Békés megye vidékfejlesztési tervezésében való aktív részvétel, kiemelt hangsúlyt fektetve a vidék belső energiájának kibontakoztatására, az elmaradottság felszámolására, valamint az életkörülmények javításával a vidéki népesség helyben tartására. További célja: a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosítása, és az önszerveződő helyi közösségek létrejöttének generálása. Közre kíván működni Békés megye környezetének megóvásában, természeti és kulturális értékeinek ápolásában és megőrzésében.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 29.
Telefon: 20/244-1214
Fax: 
E-mail: bekesmegye@civilunio.hu
Honlap:

2. DALI-ÁS KLUB Közhasznú Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Tóth Margit Erika
 • Az egyesület alelnöke: Magonyné Urbán Zsuzsanna
 • A szervezet alapítási éve: 2011
 • Adószám: 18219519-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60061/2011/4
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 3028
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2011. 06. 28.
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60061/2011/4
 • Közhasznú minősítése: közhasznú (szociális tevékenység)
 • Számlavezető bank: Budapest Bank
 • Számlaszám: HU79-10101102-05853000-01003005

Bemutatás

2011-ben sorstárs szülők összefogásával hoztuk létre a DALI-ÁS KLUB Közhasznú Egyesületet azzal a szándékkal, hogy könnyebbé tegyük a diabéteszben, táplálékallergiában, lisztérzékenységben, és bármilyen táplálékintoleranciában (DALI rövidítés) szenvedő gyermekek és hozzátartozóik életét. Honlapunk információkkal, www.facebook.com/daliasklub közösségi oldalunk társasággal, csapatunk érdekérvényesítő tevékenységgel kívánja élhetőbbé tenni DALI-ÁS mivoltunkat.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Tass u. 9., II/1.
Telefon: 30/466-6210
Fax: 
E-mail: dalias.klub@gmail.com
Honlap: http://daliasklub.wordpress.com/

3. Egészségsziget Egyesület

Általános adatok

Az egyesület elnöke: Dr. Csányi Ágnes
Levelezési cím: 5900 Orosháza Kos Károly u 27/4

4. Folkográfiai Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Ifj. Csizmadia Sándor
 • Az egyesület alelnöke: Murvai Tibor
 • Adószám: 18394991-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.067/2009/4.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2830
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2009. június 22.
 • Számlavezető bank: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
 • Számlaszám: 53300036-11054285

Bemutatás

A zenekar, megalakulása óta a népzene és a rockzene keveredésével létrejött zenei műfaj, a folk-rock világában próbál utat törni magának. Eleinte más előadóktól is játszottak dalokat, mára azonban túlnyomótöbbségben saját számok szerepelnek repertoárukban.

Dalaikban magyar népzenei motívumokat, szövegeket dolgozunk át mai mondatokkal, zenei elemekkel és ritmusokkal. Zenéjükkel szeretnénk az emberekhez közelebb vinni a magyar folk-rock zenét, megmutatni, hogy az általuk képviselt zenei világban milyen felszabadító, egyben megnyugtató erők rejtőznek. A zenekar szövegeivel, és a népzene gyökereiből táplálkozó zenéjével szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy magyarságunkra, hagyományainkra, értékeinkre legyünk mindig büszkék, és őrizzük meg azt a jövő nemzedék számára.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 29.
Telefon: 30/572-2460
Fax: 
E-mail: murvaitibor@t-online.hu
Honlap: http://folkografia.hu/

5. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Dávid Zoltán
 • Az egyesület alelnöke: Kovács Árpád
 • A szervezet alapítási éve: 2001

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Telefon: 20/444-7000
Fax: 
E-mail: 
Honlap: http://www.kef.hu/Actuality.aspx

6. Magunkért-Egymásért Civil Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Keller Erika
 • Az egyesület alelnöke: Nagy Lászlóné
 • Adószám: 18394764-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60050/2009/8.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2809
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2009. 04. 22.
 • Számlavezető bank: Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
 • Számlaszám: 53300036-11055190
 • A szervezet alapítási éve: 2009

Bemutatás

Az egyesület célja a szentetornyai lakóközösség egymás mellett élésének javítása, párbeszéd folytatása. Közös gondolkodás, hagyományőrzés, ünnepek megtartása, az élettér, a lakókörnyezet védelme.

Elérhetőség

Cím: Orosháza, Kosztolányi Dezső u. 18.
Telefon: 30/204-2596
Fax: 
E-mail: mece47@freemail.hu
Honlap:

7. Orosháza és Térsége Gazdakör

Általános adatok

 • Alapítás éve: 2006
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Tass utca 16/B 2. emelet 8.
 • Adószám:  18391101-1-04
 • Számlavezető bank: Budapest Bank Orosházi Fiók
 • Számlaszám: 10101102-58247600 01000007
 • Elnök: Horváth József
 • Alelnök: Benkő Lajos

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8.
Telefon: 30/598-2398, 70/453-6176
Fax: 
E-mail: oroshazigazdakor@orosnet.hu
Honlap: www.magyargazdak.hu

8. Orosházi Foltvarró Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szász Jánosné
 • A szervezet alapítási éve: 2003
 • Adószám: 18387122-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.146/2002/4.
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2191
 • Bírósági bejegyzés kelte: 2003. 01. 07.
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlaszám: 53300036-11051426

Bemutatás

Az Orosházi Foltvarró Egyesület 2003-ban alakult. Az egyesület célja a foltvarrás népszerűsítése, megismertetése, megszerettetése.

Foglalkozásaikat a Petői Művelődési Központban hetente szerdán 14–16 között tartják, külön foglalkozva a kezdőkkel. Éves feladatterv alapján általában havonta egy új mintával, technikával ismerkednek meg. Évente 2 kiállítást rendeznek, húsvét és karácsony környékén.

Elérhetőség

Cím: 5905 Orosháza, Kosztolányi D. u. 28.
Telefon: 70/947-0583
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

9. Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület

Általános adatok

Az egyesület elnöke: Bozsár Lajos
Az egyesület alelnöke: Czakó Dávid, Jónás István
Levelezési cím: 5900 Orosháza, Akácfa u. 17.

10. Orosházi Rock és Blues Egyesület

Általános adatok

 • Alapítás éve: 2011
 • Az egyesület elnöke: Csuvár József
 • Nyilvántartási száma: 3066
 • Célja szerinti besorolása: kulturális tevékenység
 • Közhasznúsági fokozata: közhasznú
 • Számlavezető bank: CIB Bank (Orosháza)
 • Számlaszám: 10700316-67183896-51100005
 • Az egyesület elnöke: Tóth Tibor

Bemutatás

Az egyesület célul tűzte ki a rock és a blues zene hagyományainak ápolását.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Felhő utca 27.
Telefon: 30/820-6434
Fax: 
E-mail: oroshazirockklub@gmail.com
Honlap: http://www.rockkluboh.blogspot.hu/

11. Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete

Általános adatok

A szervezet neve: Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete

A szervezet alapítási éve:
2005
A szervezet székhelye: 5900 Orosháza, Liget u. 6/A. 3/9.
Címe: 5900 Orosháza, Liget u. 6/A. 3/9.
Levelezési cím: 5900 Orosháza, Liget u. 6/A. 3/9.
Telefon: 06-20/669-8015
E-mail: gvaliviki@gmail.com

Adószám: 18390595-1-04

Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.091/2005/34.
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2500
Bírósági bejegyzés kelte: 2006. 01. 26.

Számlavezető bank: K&H Bank Rt.
Számlaszám: 10402647-49575248-54491007

Az egyesület elnöke: Makuláné Gulicska Valéria Viktória

12. Kincsünk a Gyermek Alapítvány az Óvodásokért
A szervezet neve: Kincsünk a Gyermek Alapítvány az Óvodásokért
A szervezet alapítási éve: 1996.
A szervezet székhelye: Orosháza
Címe: 5900 Orosháza, Könd utca 86.
Levelezési cím:

 

5900 Orosháza, Könd utca 86.
Telefon: 06-68/412-713
E-mail: bobe7979@gmail.com
Adószám: 18377525-1-04
 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 0400/Pk.60160/1998
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 04-01-0000523
Bírósági bejegyzés kelte: 1996.11.13.
Közhasznú minősítése: nem közhasznú
Számlavezető bank: OTP Bank Rt
Számlaszám: 11733041-20033710
Az egyesület elnöke: Menezdorf-Tóth Erzsébet
13. Maros Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület
A szervezet neve: Maros Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület
A szervezet alapítási éve: 2000.
A szervezet székhelye: Orosháza
Címe: Kismarton u. 22.
Levelezési cím:

 

Orosháza Kismarton u. 22.
Telefon: 20/ 770 3672
E-mail: nyiregyhazki@gmail.com
Adószám: 18384394-1-04
 
Az egyesület elnöke: Bordásné Nyiregyházki Mária
14. Orosházi Foltvarró Egyesület
A szervezet neve: Orosházi Foltvarró Egyesület
A szervezet alapítási éve: 2003.
A szervezet székhelye: Orosháza
Címe: 5900 Orosháza, Nagyhegyi u. 50.
Levelezési cím:

 

5900 Orosháza, Nagyhegyi u. 50.
Telefon: +36 20 580 6400
E-mail: vegvarinerg@gmail.com
Adószám: 18387122-1-04
 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk. 60.146/2002/18
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2191
Bírósági bejegyzés kelte: 2003. 01. 07.
Közhasznú minősítése: nem közhasznú
Az egyesület elnöke: Végváriné Rehák Gizella
15. Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
A szervezet neve: Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
A szervezet székhelye: Orosháza
Címe: 5900 Orosháza Töhötöm u.46
Levelezési cím:

 

5900 Orosháza Töhötöm u.46
Telefon: 68/412-338
E-mail: nyugdijashaz­­_oh@freemail.hu
Adószám: 18376593-1-04
 
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1232
Az egyesület elnöke: Erős Károly
16. Orosházi Rock És Blues Egyesület
A szervezet neve: * Orosházi Rock És Blues Egyesület
A szervezet alapítási éve: 2011
A szervezet székhelye:* 5900 Orosháza, Felhő u.27.
Címe: * 5900 Orosháza, Felhő u.27.
Levelezési cím:*

 

5900 Orosháza, Felhő u.27.
Telefon:* 06-30-820-6434. 06-30-471-2107
E-mail: oroshazirockklub@gmail.com
Adószám: * 18279142-01-04
 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.122/2011/6.
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 04-02-3066/2012
Bírósági bejegyzés kelte: 2012.01.24.
Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.122/2011/44.
Közhasznú minősítése: közhasznú
Számlavezető bank: CIB Bank Orosháza
Számlaszám: 10700316-67183896-51100005
Az egyesület elnöke:* Tóth Tibor
Az egyesület alelnöke Mihály Zoltán

sportklubbok – sportegyesületek

Sportklubbok – sportegyesületek

1. Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Bánfalviné Feldmann Ágota
 • Levelezési cím: 5901 Orosháza, Pf. 348.

Bemutatás

Egy szakosztályos női asztalitenisz sportegyesület. Csapataik az EXTRA Ligában, NB I. és NB II. bajnokságban indulnak. Edzéseiket Orosházán a Fürdő u. 5. szám alatti asztalitenisz edzőteremben tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Telefon: 30/515-3424
Fax: 
E-mail: bogdanffycsaba@t-online.hu
Honlap:

2. Barátság Szabadidő Sport Klub

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szénási József

Bemutatás

1986-ban alakult szervezet. Tagjainak száma: 25 fő. Egy szakosztályos kispályás labdarúgó csapatot működtet, mely az orosházi városi bajnokságban szerepel. Több kispályás labdarúgó és teremlabdarúgó torna szervező egyesülete.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Telefon: 30/663-0507
Fax: 
E-mail: szejut57ster@t-online.hu
Honlap:

3. Berta József Labdarúgó Alapítvány

Általános adatok

 • Alapítás éve: 1992.
 • Adószám: 19061285-1-04
 • Számlavezető bank: K&H Bank (Orosháza
 • Számlaszám: 10402647-26411840-00000000
 • Az alapítvány elnöke: Raffai János
 • Az alapítvány alelnöke: Szűcs Ferenc

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 22. I. emelet 5/a
Telefon: 20/5705-385
Fax: 
E-mail: szucs1935@citromail.hu
Honlap:

4. Best-Dance Company

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Győrkös Írisz

Bemutatás

2002-ben alakult Orosházán. Az egyesület a gyerekek mozgás és tánc szabadidős tevékenységének és versenysportjának szervezésével foglalkozik. Az egyesület szervezésében elsősorban modern tánc és hip-hop oktatáson vehetnek részt, de a város közösségi programjainak, rendezvényeinek színesítésében is aktívan szerepet vállalnak már évek óta.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Szőlő Krt. 2.
Telefon: 30/228-7914
Fax: 
E-mail: zisszi@citromail.hu
Honlap: www.bestdancecompany.eoldal.hu

5. Contact Kick-box és Thai-box Harcművészeti Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Puravecz Péter
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Tas u. 8/A

Bemutatás

Az egyesület a kick-box és a thai-boksz harcművészeti ágak népszerűsítését tűzte ki célul. Az egyesület tagjait elsősorban utánpótlás korú versenyzők alkotják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 2. 1/5
Telefon: 70/775-3501
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

6. Eötvös Diák – Pedagógus Sportegyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Fejes Gyula

Bemutatás

Az Eötvös József Katolikus Iskola és Óvoda diáksport egyesülete. Célja elsősorban az intézményi diák és felnőtt (pedagógus) sport szervezeti keretének biztosítása. Az egyesület biztosítja továbbá a szakosztályaiban sportolók hazai és nemzetközi versenyeztetését is. Működő szakosztályai: BMX, búvárúszás, férfi asztalitenisz.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
Telefon: 68/411-355
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

7. KAZSZER Tenisz Klub

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Gelegonya Zoltán

Bemutatás

Egy szakosztályos tenisz sportegyesület. A Vásárhelyi út 55-57. szám alatti létesítményében 3 szabadtéri és 1 fedett teniszpálya található. Elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezet.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55-57.
Telefon: 68/412-931
Fax: 68/416-986
E-mail: kazszer@kazszer.hu
Honlap: http://www.kazszer.hu/

8. Orosháza FC Football Club Kft.

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Restály György ügyvezető

Bemutatás

Egy szakosztályos labdarúgó sportszervezet. Kizárólag felnőtt csapattal rendelkezik. Edzéseiket és mérkőzéseiket a Mátrai Sándor Stadionban (Orosháza, Fűtőház u. 3.) tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Telefon: 30/630-5235
Fax: 
E-mail: jenocs@freemail.hu
Honlap: http://www.oroshazafc.gportal.hu/

9. Orosháza Kézilabda Sport Club

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Süle Katalin
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 18.

Bemutatás

Egy szakosztályos utánpótlásnevelő női kézilabda egyesület. Utánpótlás csapataik a korosztályos bajnokságokban szerepelnek. A sportiskolai rendszer tagja. Edzéseiket és mérkőzéseiket az Eötvös József katolikus Általános Iskola és Óvoda (Orosháza, Eötvös tér 2.9 és a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, Orosháza, Táncsics u. 2–4.) sportcsarnokaiban, valamint tornatermeiben tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
Telefon: 20/740-757
Fax: 
E-mail: info@oroshandball.hu
Honlap:

10. Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Rajki István

Bemutatás

Egy szakosztályos férfi kézilabda sportegyesület. A felnőtt csapatuk az NB I. bajnokságban szerepel. Utánpótlás nevelési rendszerük kapcsolódik városi sportiskolai rendszerhez. Edzéseiket és mérkőzéseiket az Eötvös József katolikus Általános Iskola és Óvoda (Orosháza, Eötvös tér 2.9 és a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, Orosháza, Táncsics u. 2–4.) sportcsarnokaiban tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2.
Telefon: 68/415 616, 20/293-3886
Fax: 68415-616
E-mail: rajki.istvan@gmail.com
Honlap: http://ofkse.hu/

11. Orosházi Judo Sportegyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Tóth Béla

Bemutatás

Judo (cselgáncs) sportággal foglalkozó egy szakosztályos sportegyesület. Edzéseiket az orosházi Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben tartják több korcsoportban. Az egyesület az utánpótlás korosztály mellett a felnőttek részére is biztosít edzéslehetőséget.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Gyöngyvirág u. 9.
Telefon: 20/988-8913
Fax: 
E-mail: orosjudo@gmail.com
Honlap: http://www.petofidse.hu/

12. Orosházi Küzdősport Centrum

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Rácz János

Bemutatás

Az egyesület grappling, jiu-jitsu és kyokushin karate szakosztályokkal rendelkezik. Edzéseiket Orosházán a Thék E. u. 2. szám alatti edzőtermükben tartják. Az edzések valamennyi korosztály számára látogathatók.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
Telefon: 20/620-1964
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

13. Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Zsiga Zsolt
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza Kazinczy köz 1/B II. e. 8.

Bemutatás

Két szakosztályos egyesület. Szakosztályai: kyokushinkai karate és aerobic. Orosházán 1981-óta létezik karate sportág. Az egyesület edzéseit Orosházán a Black Belt Budo Centerben tartja. Versenyzőik hazai és nemzetközi szinten is a legeredményesebbek közé tartoznak.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Bajnok u. 1/b
Telefon: 30/534-9432
Fax: 
E-mail: zsigakyo@citromail.hu
Honlap:

14. Orosházi Munkás Testedző Kör Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Tóth-Kása Sándor

Bemutatás

Egy szakosztályos labdarúgó utánpótlás egyesület, amely az óvodás kortól egészen az U 19-es korosztályig szervezett keretek között biztosítja az utánpótlás-korú gyermekek nevelését. Az egyesület biztosítja az MLSZ bajnokságaiban az Orosháza FC és a Rákóczi Vasas SE utánpótlás csapatait. Az egyesület a sportiskolai képzésben is részt vesz. Edzéseiket a Gyopár Klub Hotel sportcentrumában (Orosháza, Gyopárosi út 3.) tartják.

Elérhetőség

Cím: 5904 Orosháza, Gyopárosi út 3.
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Honlap: http://omtk.hu/

15. Orosházi Női Kézilabda Club

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Mikus István
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Nagyatádi u. 68.

Bemutatás

Egy szakosztályos női kézilabda sportegyesület. Felnőtt csapatuk az NBI/B osztályban szerepel. Ifjúsági és serdülő csapatokat szerepeltetnek a korosztályos bajnokságokban. A sportiskolai képzésben is részt vesz. Edzéseiket és mérkőzéseiket az Eötvös József katolikus Általános Iskola és Óvoda (Orosháza, Eötvös tér 2.9 és a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont, Orosháza, Táncsics u. 2–4.) sportcsarnokaiban tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
Telefon: 70/312-0275
Fax: 68/473-936
E-mail: info@oroshazanoikezi.hu
Honlap: http://www.onkc.hu/

16. Orosházi Sakk Egyesület

Általános adatok

 • Alapítás éve: 2006
 • Adószám: 18391541-1-04
 • Számlavezető bank: Raiffesisen Bank
 • Számlaszám: 12059001-00140779-00100101
 • Az egyesület elnöke: Lőrincz Frigyes

Bemutatás

Egy szakosztályos sakk egyesület felnőtt és utánpótlás korú versenyzőkkel. Felnőtt csapatuk az NBI/B osztályban szerepel. Hagyományos versenyeik a Győri Antal Emlékverseny, a Dr. Pálka István Emlékverseny és az id. Bacsúr Imre Emlékverseny-FIDE OPEN. Foglalkozásaikat és versenyeiket. Orosházán a Pacsirta u. 8. szám alatt tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Kossuth tér, 7/A, II. e., 7/a
Telefon: 68/631-293
Fax: sakkoroshaza@freemail.hu
E-mail: 
Honlap: http://www.uzenetmail.extra.hu/osechess/

17. Orosházi Spartacus Birkózó Klub

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Szél Attila

Bemutatás

Egy szakosztályos birkózó sportegyesület. Felnőtt és utánpótlás (óvodás kortól) versenyzők felkészítésével és versenyeztetésével foglalkozik. Részt vesz a sportiskolai képzésben, az első vidéki Mr. TUS birkózóiskola működtetője. Az egyesület utánpótlásnevelése az ország legjobbjai közé tartozik. Edzéseiket Orosházán az Október 6. u. 33-35. szám alatt levő Dr. Sándor László Birkózóteremben tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Október 6. u. 33-35.
Telefon: 70/389-2295
Fax: 
E-mail: oh.spartacus@invitel.hu
Honlap: http://www.osbk.hu/

18. Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Tuska Pál

Bemutatás

Öt szakosztályos egyesület (ügető, galopp, fogathajtás külön nagy ló és póni ágakkal, díjugratás és távlovaglás). Az egyesület működteti a Bogárzói lóversenypályát. Taglétszáma 95 fő, a tagok közel 250 lóval rendelkeznek.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Alsó Tanyák 45.
Telefon: 30/438-8240
Fax: 
E-mail: info@oroslovas.hu
Honlap: http://www.oroslovas.hu/

19. Orosházi Technikai Sportok Egyesülete

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Nóbik Sándor
 • Az egyesület alelnöke: Zilahi Zoltán
 • Adószám: 18375633-1-04
 • Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 1.Pk.60.096/1995
 • Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 1385
 • Bírósági bejegyzés kelte: 1997. 06. 17
 • Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.096/1995/14
 • Közhasznú minősítése: Közhasznú
 • Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank
 • Számlaszám: 10402647-26413471-00000000
 • A szervezet alapítási éve: 1995

Elérhetőség

Cím: Orosháza, Kinizsi u. 38.
Telefon: 30/958-6546
Fax: 
E-mail: oldharleynobik@t-email.hu
Honlap:

20. Orosházi Toldi Diák Szabadidő és Versenysport Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Musztafa Imre

Bemutatás

Egy szakosztályos erőemelő sportegyesület. Felnőtt és utánpótlás korú sportolók felkészítésével és versenyeztetésével foglalkoznak. Részt vesz a sportiskolai képzésben. Erőemelő sportágban az ország legeredményesebb sportszervezetei közé tartozik. Edzéseiket Orosházán a Táncsics u. 2–4. szám alatti edzőtermében tartják.

Elérhetőség

Cím: Orosháza 5900, Nyár u. 11.
Telefon: 30/516-6603
Fax: toldise2@t-online.hu
E-mail: toldise2@t-online.hu
Honlap: http://www.toldi-se.hu/

21. Orosházi Úszó Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Dr. Letavecz Ilona

Bemutatás

Egy szakosztályos úszó egyesület, elsősorban utánpótlás nevelésével (gyermek, újonc, serdülő, ifjúsági) foglalkozik. Minden évben megrendezik Orosháza-Gyopárosfürdőn a nemzetközi Nagy Sándor Emlékversenyt.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Könd u. 23.
Telefon: 30/300-8234
Fax: 
E-mail: drletavecz@globonet.hu
Honlap:

22. Orosházi Városi Modellező és Sport Klub

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Nóbik Gyula

Bemutatás

Négy szakosztályt – hajómodellező, autómodellező, helikopter és repülőmodellező – működtető egyesület. Hazai és nemzetközi versenyek résztvevői és rendezői is egyben. Autómodellező pályájuk a rákóczitelepi pálya mellett (Orosháza, Kakasszék 2.) található. Hajmodellezőik a környező tavakon, repülőmodellezőik a volt repülőtéren gyakorolnak.

Elérhetőség

Cím: 5904 Orosháza, Napsugár u. 182.
Telefon: 30/955-0248
Fax: 
E-mail: nobikfly@freemail.hu
Honlap:

23. Orosházi Városi Tenisz Klub

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Rétes Zoltán

Bemutatás

Egy szakosztályos tenisz egyesület felnőtt és utánpótlás versenyzőkkel. Edzéseiket Orosházán a Tó u. 3. szám alatti teniszpályákon tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Báthori u. 9.
Telefon: 20/441-1161
Fax: 
E-mail: duse@t-online.hu
Honlap:

24. Rákóczi Vasas Sportegyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Csizmadia Imre
 • Levelezési cím: 5900 Orosháza, Hegedűs István u. 25. D. fsz./1

Bemutatás

Egy szakosztályos labdarúgó sportegyesület. Felnőtt csapatuk a megyei I. osztályban szerepel, utánpótlás csapataikat az OMTK ULE 1913 biztostja. Edzéseiket a rákóczitelepi sportpályán tartják (Orosháza, kakasszék 2.).

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Kakasszék 2.
Telefon: 30/397-9041
Fax: 
E-mail: jenocs@freemail.hu
Honlap: http://www.rakoczivasas.gportal.hu/

25. Zsoldos Péter Vívó Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Pusztai Lajos

Bemutatás

Egy szakosztályos vívó egyesület, amely elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozik kard fegyvernemben. Edzéseiket az Orosházi Református Általános Iskola tornatermében (Orosháza, Előd u. 17.) tartják.

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Kígyó u. 23.
Telefon: 30/515-7377
Fax: 
E-mail: zspove@orosnet.hu
Honlap: http://www.zspove.hu

26. Orosházi Női Kézilabda Club
A szervezet neve: Orosházi Női Kézilabda Club
A szervezet alapítási éve: 2011
A szervezet székhelye: 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
Címe: 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
Levelezési cím:

 

5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
Telefon: +36202614589
E-mail: info@onkc.hu
Adószám: 18202874-1-04
 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.017/2011/18
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 2987
Bírósági bejegyzés kelte: 2011.02.21.
Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: nem közhasznú
Számlavezető bank: CIB
Számlaszám: 10700316-66313045-51100005
Az egyesület elnöke:* Dancsó Attila

 

27. Orosházi Darts Sport Egyesület

Általános adatok

 • Az egyesület elnöke: Kecskeméti Krisztián
 • Adószám: 19356189-1-04

Elérhetőség

Cím: 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 36.
Telefon:30/610-9271
Fax: 
E-mail: 
Honlap:

28. Virtus Kosárlabda Sportegyesület
A szervezet neve: Virtus Kosárlabda Sportegyesület
A szervezet alapítási éve: 2023
A szervezet székhelye: Magyarország
Címe: 5900 Orosháza, Martinovics utca 4.
Levelezési cím: 5900 Orosháza, Martinovics utca 4.
Telefon: 0036-20-434-2736
E-mail: virtuskosarlabda2023@gmail.com
Adószám: 19366700-1-04
 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 04-02-0003677
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszáma: 0400/PK.60043/2023
Bírósági bejegyzés kelte: 2023.09.08
Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés száma: nem közhasznú
Számlavezető bank: MBH Bank
Számlaszám: 10700316-66313045-51100005
Az egyesület elnöke:
Az egyesület alelnöke:
Székely Tünde
Horváth Marianna /Fejes Gyula Zsolt