Vegyes háziorvosi körzet betöltése

Vegyes háziorvosi körzet betöltése

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet Orosháza rákóczitelepi városrészében
területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott, tartósan betöltetlen – 11. számú vegyes körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Háziorvosi rendelő címe: 5903 Orosháza, Lórántffy u. 50.

Ellátandó lakosságszám (kártya): kb. 2400 fő, melyből kb. 300 fő 0-14 év korcsoportú. Kártyaszám kb. 1450.

Pályázati feltételek:
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
– vállalkozási formában történő működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság és az Országos Orvosi Nyilvántartásba vétel igazolása,
  • hatósági igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a vállalkozás (ha van) meglétét igazoló dokumentum másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a következő címen:
Bojtor István alpolgármester, Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Leírás / Megjegyzések:
Illetményre és juttatásra a háziorvos az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999(III.3.) Korm. rendelet
alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint jogosult.
A meghirdetett praxisjog térítésmentesen megszerezhető. A háziorvosi rendelő a közelmúltban felújításra került. Bérleti díját az önkormányzat fizeti, a közüzemi díjak a feladat ellátóját terhelik.
A feladat ellátásához kötött önkormányzati bérlakás biztosításáról lehet tárgyalni.

Benyújtási határidő 2018. január 31. A pályázat a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen elbírálásra kerül.
A nyertes pályázóval az önkormányzat a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján, a feltételek teljes körű megléte esetén határozatlan idejű, más esetben 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt.
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 68/413-022/188 mellék telefonszámon, vagy személyesen az Orosházi Polgármesteri Hivatal A/épület földszint 2. számú irodájában Vargáné Szluka Izabella szociális csoportvezetőnél.
A pályázat megjelent a Praxiskezelő (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) honlapján is.

Megszakítás
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux